QGIS 3.36.3 | โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ฟรี

QGIS logo

 

ดาวน์โหลด โปรแกรม QGIS 3.36.3 | โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ฟรี

 

โปรแกรม QGIS: เครื่องมือ GIS สุดทรงพลังสำหรับทุกคน

QGIS ย่อมาจาก Quantum GIS เป็นโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โอเพ่นซอร์สที่ใช้งานง่าย มีฟังก์ชั่นครบครัน รองรับการทำงานกับข้อมูลเชิงพื้นที่หลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย มืออาชีพ หรือหน่วยงานต่างๆ

QGIS (Geographic Information System) เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้ใช้ไม่เพียงแต่สร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ของตนเองด้วยเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับการแสดงภาพ การแก้ไข การวิเคราะห์ และการเผยแพร่ แต่ยังมีคุณสมบัติเชิงลึกสำหรับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงพื้นที่ดังกล่าวด้วย ซึ่งรวมถึงงานต่างๆ เช่น การวิเคราะห์รูปแบบเชิงพื้นที่ของพื้นที่เฉพาะเพื่อกำหนดตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับบริการค้าปลีกเฉพาะ หรือการดูแนวโน้มเชิงพื้นที่ทั่วเมืองสำหรับการวางแผนเส้นทางการเดินทางใหม่ การขยายพื้นที่อยู่อาศัย และอื่นๆ อีกมากมาย

QGIS สร้างขึ้นเป็นแพ็คเกจโอเพ่นซอร์สที่แยกออกมาจากโครงการ Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) และได้รับอนุญาตภายใต้ GNU General Public License ผู้ใช้สามารถเข้าถึงความสามารถทั้งหมดของ QGIS บนพีซีที่บ้านสมัยใหม่ (Linux, Unix, macOS, Windows (ทั้ง 32 บิตและ 64 บิต) และบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Android

จุดเด่นของ QGIS:

 • ใช้งานฟรี: QGIS เป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์ส ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 • ใช้งานง่าย: QGIS มีส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) ที่ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
 • ฟังก์ชั่นครบครัน: QGIS รองรับฟังก์ชั่น GIS พื้นฐานและขั้นสูงมากมาย เช่น การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การสร้างแผนที่ และอื่นๆ
 • รองรับระบบปฏิบัติการหลาย: QGIS รองรับระบบปฏิบัติการ Windows, macOS, Linux, Android และ iOS
 • ชุมชนผู้ใช้ขนาดใหญ่: QGIS มีชุมชนผู้ใช้ขนาดใหญ่ทั่วโลก ผู้ใช้สามารถค้นหาความช่วยเหลือและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ QGIS ได้อย่างง่ายดาย

การใช้งาน QGIS:

QGIS สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น

 • การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่: QGIS รองรับการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อมูลจุด ข้อมูลเส้น ข้อมูลพื้นที่
 • การวิเคราะห์เชิงพื้นที่: QGIS รองรับฟังก์ชั่นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่มากมาย เช่น การหาค่าระยะทาง การหาพื้นที่ การหาความลาดชัน
 • การสร้างแผนที่: QGIS รองรับการสร้างแผนที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่การใช้ที่ดิน แผนที่ thematic
 • การพัฒนาแอปพลิเคชั่น GIS: QGIS สามารถใช้พัฒนาแอปพลิเคชั่น GIS ต่างๆ ได้

ตัวอย่างการใช้งาน QGIS:

 • การวิเคราะห์ความเหมาะสมพื้นที่สำหรับการปลูกพืช: QGIS สามารถใช้วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพดิน สภาพอากาศ ภูมิประเทศ เพื่อหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช
 • การวางแผนเส้นทาง: QGIS สามารถใช้หาเส้นทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดสำหรับการเดินทาง
 • การติดตามการแพร่กระจายของโรค: QGIS สามารถใช้ติดตามการแพร่กระจายของโรคและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการแพร่กระจาย
 • การสร้างแผนที่ความเสี่ยงภัยพิบัติ: QGIS สามารถใช้สร้างแผนที่ความเสี่ยงภัยพิบัติ เช่น แผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วม แผนที่ความเสี่ยงแผ่นดินไหว

QGIS เป็นโปรแกรม GIS สุดทรงพลังที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดและใช้งาน QGIS ได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ QGIS รองรับฟังก์ชั่น GIS พื้นฐานและขั้นสูงมากมาย เหมาะสำหรับงาน GIS หลากหลายประเภทFeatures:

Data Viewing and Exploration

 • Support for Many Formats: QGIS works seamlessly with numerous spatial data formats (e.g., Shapefiles, GeoJSON, GeoPackages, KML) and various raster formats (e.g., GeoTIFF, JPEG, PNG). This allows you to easily incorporate diverse geographic data into your projects.
 • Flexible Styling: Customize the appearance of your data using colors, symbols, line styles, labels, and more. Create visually appealing and informative maps.
 • On-the-fly Reprojection: QGIS automatically reprojects data from different coordinate reference systems (CRS), enabling you to combine data from various sources without manual conversion.

Data Creation, Editing, & Management

 • Digitizing Tools: Create new vector features (points, lines, polygons) directly within QGIS.
 • Attribute Editing: Easily add, modify, and delete information associated with your spatial features.
 • Georeferencing: Assign real-world coordinates to images or scanned maps, allowing you to integrate them seamlessly with other geospatial data.

Data Analysis

 • Powerful Processing Toolbox: Access a massive suite of geoprocessing algorithms for tasks like buffering, clipping, overlays, spatial joins, and much more.
 • Graphical Modeler: Build complex analysis workflows by visually connecting geoprocessing tools, creating repeatable and customizable processes.

Map Creation

 • Print Layout (Print Composer): Design polished maps with map elements like legends, scale bars, north arrows, and custom text. Export your maps in standard image formats or as PDFs.
 • Atlas Generation: Automate the creation of map series, perfect for showing data across multiple adjoining regions.

Extensibility with Plugins

 • Vast Plugin Library: Enhance QGIS with tons of community-developed plugins that add specialized tools, connections to data sources, and additional analysis options.
 • Python Integration: Utilize the Python console or develop your own custom scripts and plugins to extend the capabilities of QGIS even further.

 

Screenshot

QGIS

QGIS

System Requirements

Windows 7/ 8/ 8.1/ 10 / 11 (64-bit – all editions)
CPU: 1 GHz processor (modern multi-core processor recommended)
RAM: 4 GB (8GB or more recommended)
Storage: 1 GB disk space (more needed depending on your datasets)
Graphics Card: OpenGL compatible graphics card
File Info

Official Website : https://www.qgis.org/en/site/
License : Freeware
Software Version
: 3.36.3 File Name : QGIS-OSGeo4W-3.36.3-1.msi File Size : 1.18 GB File Type : *.EXE Server : Official Link | MediaFire Upload date : 26/05/2024 Last modified : 26/05/2024 Password :

💾 ดาวน์โหลด 
 

วิธีดาวน์โหลด | วิธีแก้ลิ้งค์เกินโควต้า
🗨  JOIN OUR COMMUNITY