Math Resource Studio 7.0.204 สร้างแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์

Math Resource Studio Professional logo

 

ดาวน์โหลด โปรแกรม Math Resource Studio Enterprise 7.0.204 โปรแกรมสร้างข้อสอบ แบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ฟรี

 

Math Resource Studio เป็นโปรแกรมสำหรับ สร้างข้อสอบ ออกแบบข้อสอบ และแบบฝึกหัด วิชาคณิตศาสตร์ ช่วยสร้างข้อสอบหรือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์อย่างอัตโนมัติ สร้าง สร้างแผ่นงานและกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย ถือเป็นเครื่องมือสร้างเวิร์กชีตทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครูและนักเรียน เพราะทำให้ง่ายสำหรับครูในการจัดเตรียมการจับคู่ที่จูงใจระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้และความต้องการในการเรียนรู้ ง่ายต่อการสร้างแผ่นงานคณิตศาสตร์ที่แตกต่างเพื่อกำหนดเป้าหมายความต้องการในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน สร้างเวิร์กชีตพร้อมแบบฝึกหัดต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะในระดับต่อไป ตัวโปรแกรมมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ช่วยให้ง่ายต่อการเรียนรู้การใช้งาน แม้ไม่เคยใช้งานมาก่อน

Math Resource Studio เป็นโปรแกรมสร้างแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย สามารถใช้สร้างแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมนี้มีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยให้ครูสามารถสร้างแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เช่น

 • ฐานข้อมูลแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่ครอบคลุม
 • เครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดที่ใช้งานง่าย
 • ตัวเลือกการปรับแต่งแบบฝึกหัดที่หลากหลาย
 • ความสามารถในการบันทึกและแบ่งปันแบบฝึกหัด

Math Resource Studio เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับครูที่ต้องการสร้างแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรที่สอน โปรแกรมนี้ยังช่วยให้ครูประหยัดเวลาและพลังงานในการจัดทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ช่วยให้ครูสามารถมุ่งเน้นไปที่การสอนและดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติของ Math Resource Studio

 • ฐานข้อมูลแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่ครอบคลุม

Math Resource Studio มีฐานข้อมูลแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่ครอบคลุม ซึ่งประกอบด้วยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ครูสามารถค้นหาแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนได้อย่างง่ายดาย

 • เครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดที่ใช้งานง่าย

Math Resource Studio มีเครื่องมือสร้างแบบฝึกหัดที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ครูสามารถสร้างแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ครูสามารถกำหนดค่าแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ได้หลากหลาย เช่น ระดับความยาก เนื้อหาคณิตศาสตร์ รูปแบบของแบบฝึกหัด และตัวเลือกการตอบคำถาม

 • ตัวเลือกการปรับแต่งแบบฝึกหัดที่หลากหลาย

Math Resource Studio มีตัวเลือกการปรับแต่งแบบฝึกหัดที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ครูสามารถสร้างแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนได้อย่างแท้จริง ครูสามารถปรับแต่งแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ได้ เช่น เนื้อหาคณิตศาสตร์ รูปแบบของแบบฝึกหัด และตัวเลือกการตอบคำถาม

 • ความสามารถในการบันทึกและแบ่งปันแบบฝึกหัด

Math Resource Studio สามารถบันทึกและแบ่งปันแบบฝึกหัดได้ ครูสามารถบันทึกแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ลงในไฟล์เพื่อใช้สอนนักเรียนในชั้นเรียน หรือแบ่งปันแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์กับเพื่อนครูและผู้ปกครอง

ประโยชน์ของการใช้ Math Resource Studio

Math Resource Studio เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับครูที่ต้องการสร้างแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรที่สอน โปรแกรมนี้ยังช่วยให้ครูประหยัดเวลาและพลังงานในการจัดทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ช่วยให้ครูสามารถมุ่งเน้นไปที่การสอนและดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มที่

ประโยชน์ของ Math Resource Studio

 • ช่วยให้ครูสร้างแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • ช่วยให้ครูสร้างแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่ตรงกับความต้องการของนักเรียน
 • ช่วยให้ครูประหยัดเวลาและพลังงานในการจัดทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
 • ช่วยให้ครูมุ่งเน้นไปที่การสอนและดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มที่

Math Resource Studio เป็นโปรแกรมสร้างแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย โปรแกรมนี้มีคุณสมบัติมากมายที่ช่วยให้ครูสามารถสร้างแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โปรแกรมนี้ยังช่วยให้ครูประหยัดเวลาและพลังงานในการจัดทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ช่วยให้ครูสามารถมุ่งเน้นไปที่การสอนและดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มที่Features:

 • Generate Printable Math Worksheets and Activities
 • Motivate Students
 • Target Learning Needs
 • Simple, Powerful, Unique
 • Make a Basic Math Worksheet in Seconds
 • Select from over 120 math question generators.
 • Generate new questions with a single click.
 • Shuffle questions with just a click.
 • Add a customizable title group.
 • And more.

 

Screenshot

Math Resource Studio Professional 7.0.152

Math Resource Studio Professional 7.0.152

System Requirements

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (32-bit and 64-bit – all editions) 
Computer with reasonable speed
No special requirements
File Info

Official Website : www.schoolhousetech.com
License : Trial
Software Version
: 7.0.204 File Name : MRS.7.0.204.rar File Size : 60.8 MB File Type : *.rar Server : Send.cm | Box Upload date : 01/08/2023 Last modified : 01/08/2023 Password : sbz

💾 ดาวน์โหลด 
 
รหัสแตกไฟล์คือ sbz
วิธีดาวน์โหลด | วิธีแก้ลิ้งค์เกินโควต้า


" This file is for trial/educational and non-commercial use only. Using non-genuine software may cause various problems to use this software without any problems Please purchase a genuine license from the official website. "🗨  JOIN OUR COMMUNITY