GiliSoft Video Watermark Master 9.2 | โปรแกรมเพิ่ม / ลบลายน้ำวิดีโอ

GiliSoft Video Watermark Master logo

 

ดาวน์โหลด โปรแกรม GiliSoft Video Watermark Master 9.2 โปรแกรมเพิ่ม / ลบลายน้ำวิดีโอ ฟรี

 

GiliSoft Video Watermark Master เป็นโปรแกรมสำหรับเพิ่มหรือลบลายน้ำ (Watermark) วิดีโอ เป็นเครื่องมือลบลายน้ำวิดีโอ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับลบการซ้อนทับข้อความและโลโก้ออกจากวิดีโอ รวมถึงลบคำบรรยายและข้อความซ้อนทับที่ไม่ต้องการ สามารถลบลายน้ำจากวิดีโอโดยไม่ทิ้งร่องรอย ผู้ใช้สามารถระบุส่วนของวิดีโอที่มีลายน้ำหรือโลโก้ได้อย่างรวดเร็ว โปรแกรมนี้ค่อนข้างใช้งานง่ายจึงไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน สามารถดูผลลัพธ์ก่อนที่จะบันทึกได้ มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ช่วยให้ง่ายต่อการเรียนรู้การใช้งาน แม้ไม่เคยใช้งานมาก่อน

โปรแกรม GiliSoft Video Watermark Master เป็นโปรแกรมลบลายน้ำออกจากวิดีโอ ที่สามารถลบลายน้ำได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นลายน้ำแบบข้อความ ลายน้ำแบบโลโก้ หรือลายน้ำแบบภาพ โดยโปรแกรมนี้จะใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์และลบลายน้ำออกจากวิดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม GiliSoft Video Watermark Master

 • รองรับการลบลายน้ำได้หลากหลายประเภท
 • ใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์และลบลายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถเลือกลบลายน้ำเฉพาะบางส่วนของวิดีโอได้
 • รองรับการบันทึกวิดีโอที่ลบลายน้ำแล้วในรูปแบบต่างๆ

ข้อดีของโปรแกรม GiliSoft Video Watermark Master

 • รองรับการลบลายน้ำได้หลากหลายประเภท
 • ใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์และลบลายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถเลือกลบลายน้ำเฉพาะบางส่วนของวิดีโอได้
 • รองรับการบันทึกวิดีโอที่ลบลายน้ำแล้วในรูปแบบต่างๆ

โปรแกรม GiliSoft Video Watermark Master เป็นโปรแกรมลบลายน้ำออกจากวิดีโอที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ลบลายน้ำได้หลากหลายประเภท โดยโปรแกรมนี้จะใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์และลบลายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมนี้ยังมีราคาค่อนข้างสูง และอาจไม่สามารถลบลายน้ำได้บางประเภทFeatures:

 • Remove Watermark from Video
 • Best Watermark Remover
 • Batch Processing Watermaks
 • Batch Processing Videos
 • Read Almost All Video Files
 • Export to Original Video Formats
 • Add Text Watermark to Video
 • Add Image Watermark to Video
 • Add Video Watermark to Video
 • Add Shape Watermark
 • And more.

 

Screenshot

GiliSoft Video Watermark Master

GiliSoft Video Watermark Master

System Requirements

Windows 7 / 8 / 10 / 11 (32 bits &64 bits)
100+ MB free hard disk space
File Info

Official Website : www.gilisoft.com/product-video-watermark-removal-tool.htm
License : Trial
Software Version
: 9.2 File Name : GSVWM9.2(X64).rar File Size : 138 MB File Type : *.rar Server : Pixeldrain | Box Upload date : 14/11/2023 Last modified : 14/11/2023 Password : sbz
💾 ดาวน์โหลด 
 
รหัสแตกไฟล์คือ sbz
วิธีดาวน์โหลด | วิธีแก้ลิ้งค์เกินโควต้า


" This file is for trial/educational and non-commercial use only. Using non-genuine software may cause various problems To use this software without any problems Please purchase a genuine license from the official website. "🗨  JOIN OUR COMMUNITY