DLC Boot 2023 v4.3 แผ่น Boot อเนกประสงค์ ใหม่ล่าสุด ฟรี

DLC Boot 2019 V3.6

 

ดาวน์โหลด โปรแกรม DLC Boot 2023 v4.3 แผ่น Boot อเนกประสงค์ ใหม่ล่าสุด ฟรี

 

DLC Boot 2023 เป็นแผ่น Boot อเนกประสงค์สำหรับช่างคอมโดยเฉพาะซึ่งได้รวมโปรแกรมที่จำเป็นเวลาเครื่องคอมมีปัญหา เช่น ฮาร์ดดิสโดนไวรัส, กู้ข้อมูล, ลืม Password เข้า Windows ไม่ได้, ลง Windows ด้วยไฟล์โกสท์ .GHO และปัญหาอื่นๆ นิยมใช้โดยช่างคอมหรือร้านรับซ่อมคอม มาพร้อมโปรแกรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างครบวงจร

DLC Boot เป็นเครื่องมือช่วยซ่อมแซมระบบและเครื่องมือดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซ่อมแซมไฟล์ระบบ Windows และโปรแกรมต่างๆ ที่อาจเกิดข้อผิดพลาด หรือเกิดปัญหาในการทำงานขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับเช็คและดูแลรักษาฮาร์ดแวร์ต่างๆ เช่นการเช็คฮาร์ดดิสก์เพื่อตรวจสอบสุขภาพของฮาร์ดดิสก์ การจัดการไฟล์ การฟอร์แม็ตฮาร์ดดิสก์ การเช็คและตั้งค่า BIOS และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยความสามารถและความหลากหลายของเครื่องมือใน DLC Boot นั้น ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้กับหลายระบบปฏิบัติการ เช่น Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 และ Windows 11 ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันได้

นอกจากความสามารถในการซ่อมแซมและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์แล้ว ยังมีเครื่องมือสำหรับสำรวจและตรวจสอบเครือข่าย รวมถึงการสร้างไฟล์ Boot ในการบูตระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถบูตระบบได้

แม้ว่า DLC Boot จะเป็นเครื่องมือที่มีความสามารถหลากหลายและมีประสิทธิภาพในการช่วยซ่อมแซมและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ แต่การใช้งาน DLC Boot นั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งาน เนื่องจากการใช้งานไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความเสียหายกับระบบของคอมพิวเตอร์ได้ ดังนั้น ผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือใน DLC Boot ก่อนที่จะใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายของระบบ นอกจากนี้ การใช้งาน DLC Boot ก็ยังต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการซ่อมแซมและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์อาจต้องใช้ความรู้และทักษะทางเทคนิคต่างๆ เช่นการเข้า BIOS, การซ่อมแซมไฟล์ระบบ การซ่อมแซมฮาร์ดแวร์ และอื่นๆ

ในส่วนของการใช้งาน DLC Boot นั้น ผู้ใช้งานควรทำการดาวน์โหลดและสร้าง USB Boot หรือใช้งานผ่านไดรฟ์เสมือนให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้การใช้งาน DLC Boot เป็นไปได้ด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

สรุปได้ว่า DLC Boot เป็นเครื่องมือที่ช่วยซ่อมแซมและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ โดยมีความสามารถหลากหลายและมีประสิทธิภาพในการดูแลและซ่อมแซมระบบได้หลากหลายปัญหา แต่การใช้งาน DLC Boot นั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งาน และผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือใน DLC Boot และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายของระบบ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานควรระมัดระวังในการดาวน์โหลดและใช้งาน DLC Boot จากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสหรือมัลแวร์จากไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

การใช้งาน DLC Boot เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถดูแลและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์ได้เอง โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงบริการซ่อมคอมพิวเตอร์จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ถือเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก


 

Screenshot

DLC Boot 2022 v4.0

DLC Boot 2022 v4.0

System Requirements

Computer with reasonable speed
No special requirements
File Info

Official Website : dlcboot.com
License : Freeware
Software Version
: 2023 v4.3 File Name : DLC.Boot.2023.v4.3.rar File Size : 7.23 GB File Type : *.rar Server : Google Drive Upload date : 14/04/2023 Last modified : 29/06/2024 | แก้ไขลิ้งค์แล้ว Password : sbz

💾 ดาวน์โหลด
 
รหัสแตกไฟล์คือ sbz
วิธีดาวน์โหลด | วิธีแก้ลิ้งค์เกินโควต้า