Tekla Structures 2023 SP8 + VDO สอนติดตั้ง โปรแกรม BIM

Tekla Structures 2023 logo

 

ดาวน์โหลด โปรแกรม Tekla Structures 2023 SP8 (x64) + VDO สอนติดตั้ง โปรแกรมสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร ฟรี

 

Tekla Structures 2023 เป็นซอฟต์แวร์การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร (building information modeling) หรือ BIM ซอฟต์แวร์เชิงโครงสร้างสำหรับ BIM ที่นำไปสร้างได้จริงมากที่สุด สามารถสร้าง รวม จัดการ และแชร์แบบจำลอง 3D ที่ใช้หลายวัสดุและประกอบด้วยข้อมูลการก่อสร้าง สามารถใช้ Tekla Structures สำหรับการออกแบบ การจัดทำรายละเอียด(detailing) และการจัดการข้อมูลตั้งแต่การวางแผนแนวคิดไปจนถึงการแปรรูปและการก่อสร้างในไซต์งาน

โปรแกรม Tekla Structures 2023 ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบจำลอง 3D ที่พรั่งพร้อมด้วยข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยประกอบด้วยข้อมูลเชิงโครงสร้างทั้งหมดสำหรับการสร้างและการดูแลจัดการโครงสร้าง แบบจำลอง Tekla เป็นแบบจำลองที่สร้างได้จริงเนื่องจากสามารถทำได้ถึงระดับ LOD 500 ซึ่งเป็นระดับการพัฒนาสูงสุดในปัจจุบัน แบบจำลองที่มี LOD (ระดับการพัฒนา) สูง, สร้างได้จริงจะช่วยลดปัญหาที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด, RFI (การขอข้อมูล) และผลลัพธ์สำหรับโครงการที่ให้ผลกำไรได้มากขึ้น คุณสามารถนำเข้า ส่งออก และเชื่อมโยงข้อมูลของคุณกับโซลูชันซอฟต์แวร์ เครื่องมือการก่อสร้างระบบดิจิตอล และเครื่องแปรรูปอื่นๆ ได้

Tekla Structures เป็นซอฟต์แวร์ BIM เชิงโครงสร้างที่ทรงพลัง ช่วยให้วิศวกรโครงสร้างสามารถออกแบบ วิเคราะห์ ผลิต และก่อสร้างโครงสร้างเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรม Tekla Structures ประกอบด้วยเครื่องมือที่หลากหลายที่ช่วยให้วิศวกรสามารถทำงานได้ตั้งแต่การสร้างแบบจำลอง 3 มิติไปจนถึงการออกแบบโครงสร้างเหล็กที่ซับซ้อน

คุณสมบัติของโปรแกรม Tekla Structures

โปรแกรม Tekla Structures มีฟีเจอร์และคุณสมบัติที่หลากหลายที่ช่วยวิศวกรโครงสร้างในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 • การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ โปรแกรม Tekla Structures มีเครื่องมือที่หลากหลายที่ช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างแบบจำลอง 3 มิติของโครงสร้างเหล็กได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
 • การวิเคราะห์โครงสร้าง โปรแกรม Tekla Structures มีเครื่องมือที่หลากหลายที่ช่วยวิศวกรวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กเพื่อตรวจสอบว่าโครงสร้างนั้นสามารถรับน้ำหนักและแรงต่างๆ ได้หรือไม่
 • การออกแบบโครงสร้าง โปรแกรม Tekla Structures มีเครื่องมือที่หลากหลายที่ช่วยวิศวกรออกแบบโครงสร้างเหล็กที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผลิตโครงสร้าง โปรแกรม Tekla Structures มีเครื่องมือที่หลากหลายที่ช่วยวิศวกรผลิตโครงสร้างเหล็กได้อย่างแม่นยำและตรงตามมาตรฐาน
 • ก่อสร้างโครงสร้าง โปรแกรม Tekla Structures มีเครื่องมือที่หลากหลายที่ช่วยวิศวกรก่อสร้างโครงสร้างเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งานโปรแกรม Tekla Structures

โปรแกรม Tekla Structures สามารถใช้ได้สำหรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กทุกประเภท ไม่ว่าจะมีขนาดหรือความซับซ้อนเพียงใด โปรแกรม Tekla Structures ช่วยให้วิศวกรโครงสร้างสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจได้ว่าโครงสร้างเหล็กที่สร้างขึ้นนั้นปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน

ข้อดีของโปรแกรม Tekla Structures

โปรแกรม Tekla Structures มีข้อดีหลายประการที่ช่วยให้วิศวกรโครงสร้างทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 • ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรแกรม Tekla Structures มีเครื่องมือที่หลากหลายที่ช่วยให้วิศวกรสามารถทำงานได้ตั้งแต่การสร้างแบบจำลอง 3 มิติไปจนถึงการออกแบบโครงสร้างเหล็กที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
 • ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิผลมากขึ้น โปรแกรม Tekla Structures ช่วยให้วิศวกรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแชร์ข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • ช่วยให้การทำงานมีความแม่นยำมากขึ้น โปรแกรม Tekla Structures ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบและการผลิตโครงสร้างเหล็กได้แม่นยำยิ่งขึ้น

โปรแกรม Tekla Structures เป็นซอฟต์แวร์ BIM เชิงโครงสร้างที่ทรงพลัง ช่วยให้วิศวกรโครงสร้างสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรม Tekla Structures มีเครื่องมือที่หลากหลายที่ช่วยให้วิศวกรสามารถทำงานได้ตั้งแต่การสร้างแบบจำลอง 3 มิติไปจนถึงการออกแบบโครงสร้างเหล็กที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วFeatures:

 • Simplify the creation of object lists with the new list manager
 • Clarify numbering, marking and documentation with Curved & Similar Rebar Grouping
 • Quickly understand rebar spacing and modifiers with the new Follow Edges functionality
 • Easily Update Drawing Specific Layouts
 • Express your project intent with the new Trimble Connect Visualizer
 • Save Time and Money with the Fit Objects Extension
 • Take advantage of the New Shape Catalog to keep track of imported shapes
 • Experience enhanced solid object handling
 • Take advantage of the new Copy/Move preview
 • Access to drawings is easier than ever before
 • Improvements in drawing associativity
 • New options for bolts
 • Easier editing of identical assemblies and cast units with Batch editing
 • Quickly identify the graphic card you are using
 • Take advantage of the new Instructor Pane for self learning
 • See model changes with Overlay model improvements
 • Drawing annotations in Trimble Connect 3D web viewer
 • Capitalize on improvements in precast interoperability
 • New extension to combine IFC 2×3 with BVBS
 • Enjoy improvements in the Stacker & Palletizer Tools
 • Optimize your material usage with new Rebar Nesting
 • ‘Upload model’ in Trimble Connect Now Supports pours and gridlines
 • More flexibility in detailing stairs
 • Enhanced crane tool
 • New way of modeling concrete stairs
 • Renewed slab and plate splitter Available in Tekla Structures 2021
 • Navisworks and Revit import available as reference files (extension)
 • New Scaffolding tool (extension) offers brand new functionality to Tekla Structures 2021
 • Explore the new Pour performance improvements
 • New tool available for panelizing insulation in a wall
 • And more.

What’s New


 

Screenshot

Tekla Structures 2023

System Requirements

Windows 10 / 11 (64-bit – all editions) 
CPU : Intel® Core™ i7 CPU 3 GHz or higher, or equivalent AMD
RAM : 16+ GB
HDD : 5 GB +
Display : Two 27 inch 2560x1440
GPU : Two monitor support, such as NVIDIA GeForce RTX 3060/3070
Full system requirements
File Info

Official Website : www.tekla.com
License : Trial
Software Version
: 2023 SP8 File Name : TS2023SP8(X64).rar File Size : 3.42 GB File Type : *.rar Server : Pixeldrain | Google Drive Upload date : 25/01/2024 Last modified : 25/01/2024 Password : sbz

📜 Buy 

💾 ดาวน์โหลด

รหัสแตกไฟล์คือ sbz
วิธีดาวน์โหลด | วิธีแก้ลิ้งค์เกินโควต้า


" This file is for trial/educational and non-commercial use only. Using non-genuine software may cause various problems to use this software without any problems Please purchase a genuine license from the official website. "🗨  JOIN OUR COMMUNITY