ป้ายกำกับ: The 2023 ChatGPT and Prompt Engineering Masterclass