ป้ายกำกับ: Open AI’s Generative Pre-trained Transformer (GPT3 + GPT4)