StatPlus Pro 7.7.0 โปรแกรมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล / ส่วนเสริม Excel ฟรี

StatPlus Pro logo

 

ดาวน์โหลด โปรแกรม StatPlus Pro 7.7.0 โปรแกรมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล / ส่วนเสริม (Add-in) Excel ฟรี

 

StatPlus Pro เป็นโปรแกรมวิเคราะห์สถิติแบบกราฟิกที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์สถิติได้หลายด้าน เช่น sociology, financial analysis, biostatistics, economics, insurance industry, healthcare และ clinical research โปรแกรม StatPlus เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติระดับมืออาชีพ แต่อินเทอร์เฟซนั้นเรียบง่ายมาก แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสถิติก็สามารถประมวลผลข้อมูลได้ สามารถอ่านรูปแบบไฟล์เวิร์กบุ๊ก Microsoft Excel 97-2003 (XLS) และ 2007-2019 (XLSX) ได้ รวมถึงไฟล์เอกสาร SPSS (สูงสุด เวอร์ชั่น 22) รองรับฟังก์ชันเวิร์กชีตในตัวของ Excel เกือบทั้งหมด (math, statistical, financial) มาพร้อมกับโปรแกรมเสริมของ Excel (StatFi) ที่แปลง Excel เป็นแพ็คเกจซอฟต์แวร์ทางสถิติ เวอร์ชัน 5 มีกลไกสร้างแผนภูมิของตัวเอง (ฮิสโตแกรม, bars, areas, point-graphs, แผนภูมิวงกลม, แผนภูมิสถิติ, control charts) และอ่านเอกสาร StatSoft Statistica พร้อมกับคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมาย

โปรแกรม StatPlus Pro เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่พัฒนาโดยบริษัท StatPlus Software จากประเทศสหรัฐอเมริกา โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่นักสถิติและนักวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ธุรกิจ การแพทย์ ฯลฯ โปรแกรม StatPlus Pro มีคุณสมบัติและความสามารถมากมายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว

คุณสมบัติของโปรแกรม StatPlus Pro

โปรแกรม StatPlus Pro มีคุณสมบัติและความสามารถมากมายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว ดังนี้

 • รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่างๆ มากมาย เช่น การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์เชิงอนุมาน การวิเคราะห์เชิงทดลอง ฯลฯ
 • มีเครื่องมือและฟังก์ชันต่างๆ มากมายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • มีระบบช่วยเหลือที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย
 • มีรูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่หลากหลาย

การใช้งานโปรแกรม StatPlus Pro

โปรแกรม StatPlus Pro สามารถใช้งานได้ง่าย โดยผู้ใช้สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมได้จากคู่มือการใช้งานหรือจากระบบช่วยเหลือของโปรแกรม นอกจากนี้ โปรแกรม StatPlus Pro ยังมีเวอร์ชันทดลองใช้งานฟรีที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิต

ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม StatPlus Pro

โปรแกรม StatPlus Pro สามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายประเภท เช่น

 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เช่น การหาค่าสถิติพื้นฐาน การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ฯลฯ
 • การวิเคราะห์เชิงอนุมาน เช่น การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่า การวิเคราะห์ความแปรปรวน ฯลฯ
 • การวิเคราะห์เชิงทดลอง เช่น การทดลองแบบกลุ่มเดียว การทดลองแบบกลุ่มคู่ การทดลองแบบหลายกลุ่ม ฯลฯ

ข้อดีของโปรแกรม StatPlus Pro

 • รองรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่างๆ มากมาย
 • มีเครื่องมือและฟังก์ชันต่างๆ มากมายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • มีระบบช่วยเหลือที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย
 • มีรูปแบบการแสดงผลข้อมูลที่หลากหลาย

โปรแกรม StatPlus Pro เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับนักสถิติและนักวิจัยจากหลากหลายสาขาวิชาที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว

โปรแกรม StatPlus Pro เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ควรมีความรู้พื้นฐานด้านสถิติในระดับหนึ่งจึงจะสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพFeatures:

 • Easy to use
 • Statistics tools and graphical analysis
 • Powerful Spreadsheet
 • Fast and powerful standalone spreadsheet.
 • Add-in for Excel 2007, 2010, 2013, 2016 and 2019.
 • Basic Statistics
 • Analysis of Variance (ANOVA)
 • Multivariate Analysis
 • Nonparametric Statistics
 • Regression Analysis
 • Time Series Analysis
 • Survival Analysis
 • Data Processing
 • Statistical Charts
 • And more.

 

Screenshot

StatPlus Pro 7.3.0.0

StatPlus Pro 7.3.0.0

System Requirements

Windows 2000 or newer, Windows 7 or newer recommended. (32-bit and 64-bit – all editions) 
Supports Windows 10 and Excel 2019.
400+ MB free hard disk space
File Info

Official Website : www.analystsoft.com/en/products/statplus
License : Trial
Software Version
: 7.7.0 File Name : SPP.7.7.0.rar File Size : 108 MB File Type : *.rar Server : Send.cm | Box Upload date : 07/10/2023 Last modified : 07/10/2023 Password : sbz

💾 ดาวน์โหลด 
 
รหัสแตกไฟล์คือ sbz
วิธีดาวน์โหลด | วิธีแก้ลิ้งค์เกินโควต้า


" This file is for trial/educational and non-commercial use only. Using non-genuine software may cause various problems to use this software without any problems Please purchase a genuine license from the official website. "🗨  JOIN OUR COMMUNITY