Reset Epson ET-1810 ET-2800 ET-2803 ET-2810 ET-2811 ET-2812 ET-2814 ET-2815 ET-2820 ET-2821 ET-2825 ET-2826 ET-4800

 

ดาวน์โหลด โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก Epson ET-1810 ET-2800 ET-2803 ET-2810 ET-2811 ET-2812 ET-2814 ET-2815 ET-2820 ET-2821 ET-2825 ET-2826 ET-4800 Adjustment Program (EURO) ใช้ได้ 100%

โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก Epson ET-1810 ET-2800 ET-2803 ET-2810 ET-2811 ET-2812 ET-2814 ET-2815 ET-2820 ET-2821 ET-2825 ET-2826 ET-4800 Adjustment Program เป็นโปรแกรมสำหรับเคลียร์ซับหมึก และปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ ของปริ้นเตอร์ Epson โปรแกรมนี้สามารถใช้เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ ของปริ้นเตอร์ได้ เช่น คุณภาพการพิมพ์ ความเร็วการพิมพ์ และการตั้งค่าอื่นๆ

โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก Epson ET-1810 ET-2800 ET-2803 ET-2810 ET-2811 ET-2812 ET-2814 ET-2815 ET-2820 ET-2821 ET-2825 ET-2826 ET-4800 เป็นโปรแกรมสำหรับเคลียร์ค่านับจำนวนหมึกที่พิมพ์ไปแล้วในตลับซับหมึก (waste ink pad) โปรแกรมนี้สามารถใช้เพื่อเคลียร์ซับหมึกเต็มได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตลับซับหมึกใหม่

โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก Epson คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับรีเซ็ตค่านับถอยหลังของแผ่นซับหมึกของเครื่องพิมพ์ Epson เมื่อเครื่องพิมพ์ใช้ไปนานๆ จะมีน้ำหมึกบางส่วนที่ไม่สามารถใช้งานได้หลงเหลืออยู่ในแผ่นซับหมึก ซึ่งจะส่งผลทำให้ค่านับถอยหลังของแผ่นซับหมึกเพิ่มขึ้น เมื่อค่านับถอยหลังถึงระดับที่กำหนด เครื่องพิมพ์จะแจ้งเตือนให้เปลี่ยนแผ่นซับหมึกใหม่ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยใช้โปรแกรมเคลียร์ซับหมึกตัวนี้ในการรีเซ็ตค่าซับหมึกให้เป็น 0

โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก Epson จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถรีเซ็ตค่านับถอยหลังของแผ่นซับหมึกได้ ทำให้เครื่องพิมพ์สามารถใช้งานได้ต่อไปโดยไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นซับหมึกใหม่ โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก Epson มักถูกเรียกว่า “Epson Adjustment Program” หรือ “Epson Resetter”

คุณสมบัติของโปรแกรม Epson ET-1810 ET-2800 ET-2803 ET-2810 ET-2811 ET-2812 ET-2814 ET-2815 ET-2820 ET-2821 ET-2825 ET-2826 ET-4800 Adjustment Program :

 • สามารถเคลียร์ซับหมึกได้
 • แก้อาการซับหมึกเต็ม หรือ อาการไฟกระพริบสลับกัน
 • แก้อาการหมึกไหลไม่เต็มที่
 • แก้อาการพิมพ์ออกมาแล้วสีเพี้ยน
 • ฟังก์ชั่นการล้างหัวพิมพ์แบบ Power Cleaning
 • ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องปริ้น
 • สามารถปรับแต่งการตั้งค่าของปริ้นเตอร์ได้
 • สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของปริ้นเตอร์ได้
 • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์ได้
 • ปรับแต่งคุณภาพการพิมพ์ให้ดีขึ้น
 • ปรับแต่งความเร็วการพิมพ์ให้เร็วขึ้น
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของปริ้นเตอร์ เช่น ไฟแจ้งเตือนหมึกเต็ม
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์ เช่น ปรับแต่งการตั้งค่าการประหยัดหมึก
 • และฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่จำเป็นอีกมากมาย

ใช้ได้กับรุ่นดังต่อไปนี้ : 

 • ET-1810
 • ET-2800
 • ET-2803
 • ET-2810
 • ET-2811
 • ET-2812
 • ET-2814
 • ET-2815
 • ET-2820
 • ET-2821
 • ET-2825
 • ET-2826
 • ET-4800

 

Screenshot


File Info


Software Version : 1.0.1 build 7464
File Name : ET-1810 ET-2800 ET-2803 ET-2810 ET-2811 ET-2812 ET-2814 ET-2815 ET-2820 ET-2821 ET-2825 ET-2826 ET-4800.rar
File Size : 10.6 MB
File Type : *.rar
Server : MediaFire | Box
Upload date : 17/10/2023
Last modified : 17/10/2023
Password : sbz

 

Download - ดาวน์โหลด 

Mirror - ลิ้งค์สำรอง 

รหัสแตกไฟล์คือ sbz
Password for Unzip : sbzวิธีดาวน์โหลด วิธีเคลียร์ซับหมึก