โปรดระบุชื่อโปรแกรม หรือคัดลอกลิ้งค์โปรแกรม / ลิ้งค์ดาวน์โหลดที่มีปัญหามาวาง

เพื่อให้ผู้ดูแลตรวจสอบและแก้ไข


  • หากโหลดผ่าน Google Drive แล้วขึ้น ขอสิทธิ์การเข้าถึง ” คือลิ้งค์เสียนะครับ ให้คัดลอกลิ้งค์ที่เสียมาวางที่ช่องด้านล่างนี้แล้วกดส่งเพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลอัพโหลดใหม่
  • ลิ้งค์ในส่วนของ “ เวอร์ชั่นก่อนหน้า (Previous Version) “ จะไม่สามารถอัพโหลดใหม่ได้ เนื่องจากไม่ได้สำรองไฟล์เหล่านั้นเอาไว้