English EN Thai TH

Report Dead Link

โปรดระบุชื่อโปรแกรม หรือคัดลอกลิ้งค์โปรแกรม / ลิ้งค์ดาวน์โหลดที่มีปัญหามาวาง

เพื่อให้ผู้ดูแลตรวจสอบและแก้ไข


หมายเหตุ : 

  • หากโหลดผ่าน Google Drive แล้วขึ้น ‘ ขออภัย คุณไม่สามารถดูหรือดาวน์โหลดไฟล์นี้ได้ในขณะนี้ ‘ คือลิ้งค์มันเกินโควต้านะครับ ไม่จำเป็นต้องแจ้งลิ้งค์เสีย คลิกเพื่อดูวิธีแก้ หรือโหลดผ่าน Server อื่น เช่น UploadMX / UploadRAR
  • ลิ้งค์ในส่วนของ ‘ เวอร์ชั่นก่อนหน้า (Previous Version) ‘ หากเสียแล้วคือเสียเลยนะครับ เราไม่สามารถอัพโหลดใหม่ได้ เนื่องจากไม่ได้สำรองไฟล์เหล่านั้นเอาไว้