• หากโหลดผ่าน Google Drive แล้วขึ้น ขอสิทธิ์การเข้าถึง ” คือลิ้งค์เสียนะครับ ให้คัดลอกลิ้งค์ที่เสียมาวางเพื่อแจ้งให้ผู้ดูแลอัพโหลดใหม่
  • ลิ้งค์ในส่วนของ “ เวอร์ชั่นก่อนหน้า (Previous Version) “ จะไม่สามารถอัพโหลดใหม่ได้ เนื่องจากไม่ได้สำรองไฟล์เหล่านั้นเอาไว้