แจกฟรี โปรแกรมกู้คืนไฟล์ที่โดนไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware Decrypter) อัพเดทล่าสุด 30/8/2019 ฟรี

โปรแกรมกู้คืนไฟล์ที่โดนไวรัสเรียกค่าไถ่

Emsisoft Decryptor for STOP Djvu

แจกโปรแกรมกู้คืนไฟล์ที่โดนไวรัสเรียกค่าไถ่ Ransomware Decrypter ตัวล่าสุด อัพเดทล่าสุด 30/8/2019 ฟรี

 

โปรแกรมกู้คืนไฟล์ที่โดนไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomware Decrypter) ช่วยกู้คืนไฟล์ที่โดนเข้ารหัส ทำให้ไม่สามารถเปิดไฟล์งานใดๆ ได้ โดยไฟล์งานทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ไปเป็นสกุลอื่น ที่ไม่มีโปรแกรมไหนเปิดได้ จำเป็นจะต้องทำการถอดรหัสไฟล์ก่อน จึงจะกลับมาใช้งานได้ปกติ…

ถ้า STOPDecrypter แจ้งว่า “skipped” ทุกไฟล์ หรือถอดรหัสไม่ได้ แสดงว่าไฟล์เหล่านั้นถูกเข้ารหัสโดยคีย์ออนไลน์ ไม่ใช่คีย์ออฟไลน์ ที่มีอยู่ใน ตัวถอดรหัส (Decrypter) และเราไม่สามารถช่วยคุณถอดรหัสไฟล์ที่เข้ารหัสด้วยคีย์ออนไลน์ได้เนื่องจากไม่มีวิธีในการดึงข้อมูลคีย์นี้จากเซิร์ฟเวอร์คำสั่งของอาชญากร ดังนั้นหาก ID ส่วนบุคคลของคุณแตกต่างจาก OFFLINE KEY LIST เราจะไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้ในเวลานี้ สิ่งที่คุณสามารถทำได้และควรทำคือเก็บ (บันทึก) ไฟล์ทั้งหมดเอาไว้ และรอวิธีแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ตรวจสอบว่าคุณโดนไวรัสตัวไหน พร้อมคำแนะนำ คลิก !

DECRYPTION INFORMATION:
 
Dr.Web may be able to help decrypt some earlier UPPERCASE variants of STOP Ransomware (i.e. .STOP.KEYPASS.DATAWAIT.INFOWAIT, etc) and some of the newer variants for those who cannot or do not want to wait for a free solution…see these instructions by Emmanuel_ADC-Soft.
 

STOPDecrypter will be able to decrypt files for the following personal ID’s (OFFLINE KEY’s) related to the variant extensions as noted when the tool was updated:

OFFLINE KEY LIST :

 • 6se9RaIxXF9m70zWmx7nL3bVRp691w4SNY8UCir0 – .djvu* variants, .promos
 • D02NfEP94dKUO3faH1jwqqo5f9uqRw2Etn2lP3VBb – .rumba
 • cZs3TaUYZzXCH1vdE44HNr1gnD2LtTIiSFFYv5t1 – .promoz, .promock, .promorad
 • TLuCxxAdd5BLXYWIvnjsWaCNR5lWoznhlRTSott1 – .promok
 • 0h7mFQcjRC3pDgsRcrWZ7K7bdAgvgDosJ24DmXt1 – .promorad2
 • upOacGl1yOz9XbrhjX9UR2M0j8i03YwVB0pXr1t1 – .kroput, .kroput1
 • neFMH56G5TY6gLqHS6TpWwfIPJF1mKg4FvpeNPt1 – .charck
 • 0h7mFQcjRC3pDgsRcrWZ7K7bdAgvgDos224DmXt1 – .kropun
 • rdSXuFaXQZ5zsBX7nzxYC2hgkTkducsD7tuV95t1 – .doples, .luces, .luceq, .chech
 • AlMcLobh5J6wVB2Iy10guKr1kpSuFBWfXIsI6Et1 – .pulsar1
 • abIsuTknpjAqoGRR7OZL5HDDmc843XjBxrQOIot1 – .proden
 • dLoJuwk26P2wogGWZREN7JEyvljcvICqcYfwIft1 – .drume, .tronas, .trosak
 • sC0oYeg1wSkjbjkEwQcxTXzA0EOp8Tnc35seYQt1 – .grovas
 • vElBnRCjG17HPbVSb8mw2WKW8uIBUDp5gbuiZat1 – .grovat, .raldug
 • R11Dxz37SHHVuv5otlFtzJiXUIPwPzmP6gV8gmv9 – .roland
 • r77yXePcnmrctJPWrZCcbJgUlAtOa1FC9Na710t1 – .etols, .guvara
 • 1OcNMvbG9a2vBz0BdsXRX88kjuVX9ku4EmR64St1 – .norvas
 • PBADSc0wL8KOzd5eGIaVThjIPeGxRqrsQgvU3qt1 – .moresa
 • fCuKTg0kzQEXr1ewwlkMM3sl8ZzT1uEg7811p2t1 – .verasto
 • qn2YpOJW8NoI4X3pchKLemMVHE6hbUPemTQPlMt1- .hrosas
 • e4Z7Ued2uSyQfbA7vS8VKtF2dGKGH8qEQ4E1Uht1 – .kiratos
 • 54SYshdMLwmLmgvVGWUrb336u3jYwOthqtuie5t1 – .todarius
 • SFOGVV9L1s8tgZVtOy4lff6n3MEgUwud5fQUdHt1 – .roldat
 • zC2lfjIocaJoC8hWBB1yhTK2ecfIMchQ47Dkylt1 – .dutan
 • pQseAIqgTVhPujMMiqH1ILPNUg3soGVim0NAnkt1 – .sarut
 • nBxtbGaG4zYZQuwkRqP7d0zTIAyt6ZTtAqWL77t1 – .berost
 • jWOnMXbnka33AZT1RlCj0QSRbhhZHNASDvqHrDt1 – .forasom
 • 6se9RaIxXF9m70zWmx7nL3bVRp691w4SNY8UCir0 – .shadow
 • QP5YonPPBgUP0qNuS7DV82bMzke5YFYqXbRlobt1 – .fordan
 • PTWLJBvUTDlF6G52Fs8Fmm7egqpfWrghp1m2Bot1 – .codnat
 • BvxonHH8kgX9meHfJweaV5ONlpO6f7IRCff0XXt1 – .dotmap
 • mlKnUMskuvLAnwjqZpgNMoxWdYebTiuT9DMf4Vt1 – .ferosas
 • t9hLELb8KHIC5gKnzv1k3CPJ5qpiqNZiyV5vhHt1 – .rectot
 • JjkJ9drSkbRY2LR4ZeDjOJxCYgt4zs6svaNadvt1 – .skymap
 • tgDlcFW2xFWyJx7JxqpZ8dNSOchUAMejoGdvf2t1 – .mogera
 • C1WKOJdn7siJOSKrKnoKRy5tH9aSxwMzpaUzgst1 – .rezuc
 • ljT0FEceXZLV8Gyhp3cCAcKbq8v85tmqMgqrVCt2 – .stone
 • faLqfTl9yJBMMKsPhAv8WKbIdsFgqRtco70kHSt1 – .lanset
 • 7wlgj03aBeU43xA1mJMBMvyvGs6wERcrV31xRrt1 – .davda
 • 61K3jGfHzi5nWYLCgt3ZT7zGffHm0DNV9TGbdit1 – .poret
 • bDDtqPBV1xkOfMNIpmkdcyeVXG71BNezzpQwsKt1 – .pidon
 • xUHIDCdB9IpEd1BBxXWhkitDLMP8oSzQeEYlr0t1 – .heroset
 • dLoJuwk26P2wogGWZREN7JEyvljcvICqcYfwIft1 – .muslat
 • xUHIDCdB9IpEd1BBxXWhkitDLMP8oSzQeEYlr0t1 – .boston
 • PpzYa3nBba2MZq4MUGgxoZcZ7cbXBKtzNcipyRt1 – .gerosan
 • 3O3Zn4LeBG8kkWwS2nX61CWiHLZ46k1s632Cg9t1 – .vesad
 • JtkQUrpVXQB69IB5uUcXQ248Wj0DM9fjtaSThgt1 – .horon
 • fl1QN31tuQBZKd6Q43Bemee0EycF0HBYEjwpQTt1 – .neras
 • llb5PDChmUj6x2qLPtnlsS01VQMr9BBnhSGvh7t1 – .truke
 • PrHLxGQfozsYqIt6y8iByGll1cv9doSVfPSfS2t1 – .dalle
 • ppAG2IEqjVWKxLoaeeEd2ondL6Wu9aHAHA2NBrt1 – .lotep
 • rZ9BMQqcE4sEMWkbGhgD1ChaoDbgM3kORd7kowt1 – .nusar
 • iagsMxds3LxpDLrrIrIVlqmVQ2P4y09QCIrzCYt1 – .litar
 • 3OfV7t3oSHGMTLJX2O7gTxqnrYXWDDEq84VwC3t1 – .besub
 • MRrOmiaGsrOBV5WeKx9PFMAoug3J1vvarRjmmut1- .cezor
 • l3uWOVCfd45q50p4PU204j5qPpRzALYbMPJ9Tft1 – .lokas
 • b0kzBppljIqs9PmJj4Y6ifw5JaTn9PNkPk9vtmt1 – .godes
 • jkO9OpMIRJ4FHeGDM7eK5FwJTcY40YKkizu7Zgt1 – .budak
 • 5wsxlijK7NqgKc3n9oC4xlykfU4y5YJtIQlGWJt1 – .berosuce
 • jkO9OpMIRJ4FHeGDM7eK5FwJTcY40YKkizu7Zgt1 – .herad
 • 5wsxlijK7NqgKc3n9oC4xlykfU4y5YJtIQlGWJt1 – .gehad
 • 68O9eTFDNbn8z2O956vweaL1v2GY5gvWBYMKcmt1 – .gusau, .madek
 • JAQsbdGcS17nh0dWQNvV5DXXOFilhogs4lpKitt1 – .tocue
 • ZivCxija0GBwtwtwD0q4JRy80spT6lUyybPYhot1 – .lapoi
 • Q2fNGjIEoR7J8UnURFiIH13JGa23UqaNUDz4ret1 – .todar
 • tC9q9U9z1CHXj6ywfSklY5Ati8qfrhwcOEQpvQt1 – .dodoc
 • qzVmsmPsBbMag5eclxPzsGPYPtD0idScDzpGvxt1 – .bopador, .novasof
 • 9sbdJHqXJM4N6uliOFljF4lS1kQ5MipUBQqeGet1 – .ndarod
 • ReORV6ShrtWNuJ0ceWs0HqhvCbzW3XJQmmwGQpt1 – .access
 • rDy9PQ5XqCEzGPAYiMtrOElRFd84gmoSzf1zJ8t1 – .format
 • 4SsNNoDBzRHoERsNCDJXFi0OetZhqz2yruT2Ltt1 – .nelasod
 • TMO0nHR6LIOplVaj1m0fAhi7jQPCKQZq7MvRyPt1 – .mogranos
 • 4nFS2MhU3pYPtDdwqd6UIb0hZ2RnKYsvKn5ulTt1 – .lotej
 • OX1w8v9Jmd3MFmBNmyayqkKHZVCmsLJUsWqShmt1 – .prandel
 • ivLdLLWxlGwaYapVamTFrmgK1ZxvQk2JUWsWzit1 – .zatrov
 • SGZBpcieKig3iLvgEDD4ATxonPIBduMgKzsfiQt1 – .masok
 • gcHHxnoOwYHRVl7TXkAxlhASj14vAVxvmOWun2t1 – .cosakos, .nvetud
 • 4nFS2MhU3pYPtDdwqd6UIb0hZ2RnKYsvKn5ulTt1 – .kovasoh
 • q9KuzOzkH3m0RZiU9yD24sgV2jlQpgldjv0uODt1 – .brusaf
 • JIuJ2wGghVvWM1cAKi9uwEqTSvu42tb7ooa7Rit1 – .londec
 • ngQjbO3d7JuwM40bYYzdx9KhkhTRVvuLevPlbrt1 – .krusop
 • ILhWAvjUyWzsKyxDL0dKq3Su6QUUpndwXWfa2Nt1 – .mtogas
 • XIcCeHxN38dLD0Yg0cN7CdKtidQv0JQEm8hKIlt1 – .nasoh
 • gyTwIW8EFRyrHBHcn0bFVHerzI3NtAa14YK0kst1 – .nacro
 • 98sPqhSP6fu4VGWnM1G9A075ZFxi5MMVRr2Limt1 – .pedro
 • AejWZezSEZGqqdJANfzMilEs9Ns6YgqnOqJDOgt1 – .vesrato
 • irtRoAwZBsG2xlRr6IAT6XJOVqA6I5bPZ0onRvt1 – .masodas
 • 9HGTCt5KWHhAMQlcARxO5A6jkqiYUs64aMYNg3t1 – .nuksus
 • Nk780H58ZxM4dZ5H8DRqyzWzhAZZ1G1J4gYxrtt1 – .cetori
 • 6qLyfMFPsdHt0N7fRSGoXRvhOjNiMSIf6ovWntt1 – .stare
 • hvKVwn4fNn8A1rpjC19CUFmS1ySGycmqdrz89zt1 – .carote

เวอร์ชั่นหลังจาก สิงหาคม 2019 จะไม่สามารถถอดได้ โปรดเก็บไฟล์ไว้แล้วรอการอัพเดทต่อไปในอนาคต

หากใช้โปรแกรมถอดรหัสแล้วขึ้นแจ้งว่า ” No key for ID XXX” ให้ทำตามนี้ > http://bit.ly/2ZoAWcX

 

สามารถกู้คืนไฟล์จากไวรัสตระกูล STOP (DJVU) Ransomware (เวอร์ชั่นหลังจาก สิงหาคม 2019 จะไม่สามารถถอดได้)

กู้คืนไฟล์นามสกุลดังต่อไปนี้  * กู้คืนได้เฉพาะแบบ OFFLINE KEY เท่านั้น * :

.STOP, .SUSPENDED, .WAITING, .PAUSA, .CONTACTUS, .DATASTOP, .STOPDATA,
.KEYPASS, .WHY, .SAVEfiles, .DATAWAIT, .INFOWAIT, .puma, .pumax, .pumas,
.shadow, .djvu, .djvuu, .udjvu, .djvuq, .uudjvu, .djvus, .djvur, .djvut .pdff, .tro, .tfude,
.tfudeq, .tfudet, .rumba, .adobe, .adobee, .blower, .promos, .promoz, .promock, .promoks,
.promorad, .promorad2, .kroput, .kroput1, .charck, .pulsar1, .klope, .kropun, .charcl,
.doples, .luces, .luceq, .chech, .proden, .drume, .tronas, .trosak, .grovas, .grovat, .roland,
.refols, .raldug, .etols, .guvara, .browec, .norvas, .moresa, .verasto, .hrosas, .kiratos,
.todarius, .hofos, .roldat, .dutan, .sarut, .fedasot, .forasom, .berost, .fordan, .codnat,
.codnat1, .bufas, .dotmap, .radman, .ferosas, .rectot, .skymap, .mogera, .rezuc, .stone,
.redmat, .lanset, .davda, .poret, .pidon, .heroset, .myskle, .boston, .muslat, .gerosan,
,vesad, .horon, .neras, .truke, .dalle, .lotep, .nusar, .litar, .besub, .cezor, .lokas, .godes,
.budak, .vusad, .herad, .berosuce, .gehad, .gusau, .madek, .tocue, .darus, .lapoi, .todar,
.dodoc, .bopador, .novasof, .ntuseg, .ndarod, .access, .format, .nelasod, .mogranos,
.cosakos, .nvetud, .lotej, .kovasoh, prandel, .zatrov, .masok, .brusaf, londec, .krusop,
.mtogas, .coharos, .nasoh, .nacro, .pedro, .nuksus, .vesrato, .masodas, .stare, .cetori,
.carote, .shariz, .gero, .hese, .geno, .xoza, .seto, .peta, .moka, .meds, .kvag, .domn,
.karl, .nesa, .boot, .noos, .kuub, .reco, .bora or .leto

STOP Ransomware will leave files (ransom notes) named !!!YourDataRestore!!!.txt, !!!RestoreProcess!!!.txt, !!!INFO_RESTORE!!!.txt, !!RESTORE!!!.txt, !!!!RESTORE_FILES!!!.txt, !!!DATA_RESTORE!!!.txt, !!!RESTORE_DATA!!!.txt, !!!KEYPASS_DECRYPTION_INFO!!!.txt, !!!WHY_MY_FILES_NOT_OPEN!!!.txt, !!!SAVE_FILES_INFO!!!.txt and !readme.txt. The .djvu* and newer variants will leave ransom notes named _openme.txt, _readme.txt or _open_.txt.

# Latest Update 08/30/19 # 

01/21/19: STOPDecrypter updated to include support  for the .rumba variant and the new encrypted file format if you were hit by the OFFLINE KEY as explained in Post #451.  We DO NOT need encrypted & original file pairs for this or newer variants. If we find a way to use such pairs, we will ask for them on an individual basis.
 
02/23/19: STOPDecrypter updated to include support for the .promos variant if you were hit by the OFFLINE KEY as explained in Post #1094. The OFFLINE KEY is still the same as for the .djvu* variants, but they changed the underlying key for this extension only.

03/07/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #1200.
.promoz, .promock, .promorad, .promok
 
03/11/19: STOPDecrypter updated to include support  with a new OFFLINE KEY for the following variant as explained in Post #1251.
.promorad2
 
03/13/19: STOPDecrypter updated to include support  with a new OFFLINE KEY for the following variant as explained in Post  #1305.
.kroput
 
03/25/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #1482.
.kroput1, .charck, .kropun, .doples, .luces, .luceq, .chech, .pulsar1, .proden
 
03/28/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #1580.
.drume, .tronas, .trosak, .grovas
 
 04/0919: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #1759.
.grovat, .raldug, .roland
 
04/27/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #2160.
.etols, .guvara, .norvas, .moresa, .verasto, .hrosas
 
05/01/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYSs for the following variants as explained in Post #2364.
.kiratos, .todarius
 
05/07/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #2664.
.roldat, .dutan, .sarut, .forasom, .berost
 
05/17/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #3042.
.shadow, .fordan, .codnat, .dotmap
 
05/23/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #3268.
.ferosas, .rectot and added support for .INFOWAIT (a much older variant)…check the README.txt for details on that extension
 
05/30/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #3450.
.skymap, .mogera, .rezuc.
 

06/06/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE keys for the following variants as explained in Post #3663.
.stone, .lanset, .davda, .poret, .pidon.


06/08/19: STOPDecrypter updated to include support with a new OFFLINE key for the following variant as explained in Post #3753.
.heroset


06/13/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #3945.
.muslat, .boston, .gerosan.


06/15/19: STOPDecrypter updated to include support with a new OFFLINE KEY for the following variant as explained in Post #4086.
.vesad


06/20/19: STOPDecrypter updated to include support with a new OFFLINE KEY for the following variant as explained in Post #4302.
.horon


06/21/19: STOPDecrypter updated to include support with a new OFFLINE KEY for the following variant as explained in Post #4381.
.neras


06/27/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #4611.
.truke, .dalle, .lotep


07/04/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #4838.
.nusar, .litar, .besub


07/11/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #5072.
.cezor, .lokas
 

07/17/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #5238.
.godes, .budak, .berosuce


07/18/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #5266.
.herad, .gehad


07/21/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #5370.
.gusau, .madek, .tocue


07/25/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #5528.
.lapoi, .todar, .dodoc, .bopador, .novasof


07/31/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #5775.
.ndarod, .access, .format


08/06/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #6037.
.nelasod, .mogranos, .lotej, .prandel, .zatrov, .masok

08/12/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #6266.
.cosakos, .nvetud, .kovasoh, .brusaf, .londec, .krusop

08/20/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #6638.
.mtogas, .nasoh, .nacro, .pedro, .vesrato, .masodas

08/30/19: STOPDecrypter updated to include support with new OFFLINE KEYS for the following variants as explained in Post #7102.
.nuksus, .cetori, .stare, .carote

 

 

Screenshot

โปรแกรมกู้คืนไฟล์ที่โดนไวรัสเรียกค่าไถ่

โปรแกรมกู้คืนไฟล์ที่โดนไวรัสเรียกค่าไถ่

System Requirements

**This program requires .NET Framework 4.5.2 or higher in order to run**
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (x86-x64)
No special requirements
Note: STOPDecrypter should be run as an Administrator from the Desktop.
File Info

Software Version : v2.2.0.0 | v1.0
File Name : STOPDecrypter.zip | decrypt_STOPDjvu.exe
File Size : 2.34 MB | 1.8 MB
File Type : *.zip | *.exe
Last modified : 21/10/2019
Password : no password
STOPDecrypter v2 (เวอร์ชั่นเก่า หยุดพัฒนาแล้ว) 

Emsisoft Decryptor for STOP Djvu v1.0 (เวอร์ชั่นใหม่)


Password : no password
Credits:
Demonslay335 (aka Michael Gillespie)
Bleepingcomputer.com
Emsisoft

วิธีดาวน์โหลด | วิธีแก้ลิ้งค์เกินโควต้า🗨  JOIN OUR COMMUNITY