Quick CPU 4.9.0.0 | โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ CPU ฟรี

Quick CPU logo

 

ดาวน์โหลด โปรแกรม Quick CPU 4.9.0.0 | โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ CPU ฟรี

 

โปรแกรม Quick CPU : เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบ CPU ของคุณ

Quick CPU (เดิมชื่อ Core Parking Manager v3) เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบคุณลักษณะสำคัญของ CPU และระบบ ซึ่งรวมถึงอุณหภูมิ CPU (แพ็คเกจและอุณหภูมิแกนกลาง) ประสิทธิภาพของ CPU กำลังไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า การลดคอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน (Core Parking) การปรับความถี่ (Frequency Scaling) หน่วยความจำระบบ เทอร์โบบูสต์ (Turbo Boost) ซีสเตท (C-States) และการควบคุม Speed Shift FIVR

Quick CPU ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นและตรวจสอบพารามิเตอร์ระบบที่สำคัญอื่น ๆ รายละเอียดต่อไปนี้อธิบายถึงการทำงานของแอปพลิเคชันนี้ การตีความข้อมูลและการตั้งค่าของแอปพลิเคชัน ตลอดจนความสามารถในการปรับและตรวจสอบพารามิเตอร์ระบบที่สำคัญต่าง ๆ ปิดการทำงานคอร์ของ CPU เพื่อประหยัดพลังงาน!

Quick CPU เป็นแอปพลิเคชันขั้นสูงที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ CPU ของคอมพิวเตอร์ได้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งพารามิเตอร์ CPU ต่างๆ เช่น ความเกี่ยวข้องของคอร์ การตั้งค่าการจัดการพลังงาน และความเร็วสัญญาณนาฬิกา เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและความเร็วสูงสุด ซอฟต์แวร์นี้เข้ากันได้กับโปรเซสเซอร์ Intel และ AMD และมีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน

Quick CPU เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตรวจสอบคุณสมบัติสำคัญของ CPU และระบบ ซึ่งรวมถึง:

 • อุณหภูมิ CPU: อุณหภูมิของแพ็คเกจและแกนกลาง
 • ประสิทธิภาพ CPU: ระดับการใช้งานและความเร็ว
 • กำลังไฟฟ้า: การใช้พลังงานของ CPU
 • แรงดันไฟฟ้า: แรงดันไฟฟ้าที่ส่งไปยัง CPU
 • กระแสไฟฟ้า: กระแสไฟฟ้าที่ CPU ดึง
 • การลดคอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน (Core Parking): การปิดใช้งานคอร์ CPU ที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อประหยัดพลังงาน
 • การปรับความถี่ (Frequency Scaling): การปรับความถี่ของ CPU ขึ้นหรือลงตามความต้องการ
 • หน่วยความจำระบบ: การใช้หน่วยความจำ
 • เทอร์โบบูสต์ (Turbo Boost): เทคโนโลยีที่เพิ่มความเร็ว CPU โดยอัตโนมัติ
 • ซีสเตท (C-States): โหมดประหยัดพลังงานของ CPU
 • การควบคุม Speed Shift FIVR: การปรับแต่งการใช้พลังงานของ CPU

ฟังก์ชั่นหลักของ Quick CPU:

 • การตรวจสอบ: แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับ CPU และระบบของคุณ
 • การปรับแต่ง: ปรับแต่งพารามิเตอร์ CPU ต่างๆ เช่น ความถี่ แรงดันไฟฟ้า และการลดคอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน
 • การตรวจสอบ: ตรวจสอบอุณหภูมิ CPU และระบบของคุณ
 • การบันทึก: บันทึกข้อมูล CPU และระบบของคุณ
 • การแจ้งเตือน: ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับอุณหภูมิ CPU ที่สูงเกินไป หรือการใช้ CPU สูง

ประโยชน์ของการใช้ Quick CPU:

 • เพิ่มประสิทธิภาพ CPU: เพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพของ CPU
 • ประหยัดพลังงาน: ลดการใช้พลังงานของ CPU
 • ตรวจสอบสุขภาพ CPU: ตรวจสอบอุณหภูมิ CPU และระบบของคุณ
 • แก้ไขปัญหา: ระบุและแก้ไขปัญหา CPU

Quick CPU รองรับ:

 • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7, 8, 10, 11
 • โปรเซสเซอร์: Intel และ AMD

Quick CPU เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหา CPU ของคุณ โปรแกรมนี้ใช้งานง่ายและมีฟังก์ชั่นมากมาย เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกระดับFeatures:

 • Core Parking Control: Enable or disable core parking for individual cores to optimize power consumption and performance.
 • Frequency Scaling Control: Monitor and adjust CPU frequency scaling to fine-tune the balance between speed and energy savings.
 • Turbo Boost Control: Enable or disable features like Intel Turbo Boost and AMD Turbo CORE for adjusting maximum processor speeds.
 • Real-time Monitoring: Displays live graphs and metrics for CPU temperature (both package and individual core readings), power consumption, voltage, frequency, and more.
 • Fine-tuning Controls: Provides sliders and settings to modify CPU voltage, frequency, and core performance states.
 • Performance Presets: Offers convenient presets like “Minimum,” “Balanced,” and “Maximum” to quickly switch between performance profiles.
 • Temperature Readings: Accurately track CPU temperatures to avoid overheating issues.
 • System Information: View details about your system’s RAM, power plans, and active processes.
 • Data Logging: Records CPU performance data into files for reference and analysis.
 • Benchmarking: Built-in benchmarking tools to test and measure CPU performance.
 • Custom Profiles: Create and save multiple profiles for different usage scenarios (gaming, work, etc.)
 • Graphs and Visualizations: Provides clear visual representations of CPU performance data.
 • Alarms and Notifications: Set up alerts for critical conditions like high temperatures.
 • And more.

 

Screenshot

Quick CPU

System Requirements

Operating System: Windows 7 or later (x86/x64)
Processor: Intel or AMD processor with support for SSE2 instructions
File Info

Official Website : https://coderbag.com/product/quickcpu
License : Freeware
Software Version
: 4.9.0.0 File Name : Quick CPU 4.9.0.0.rar File Size : 70.0 MB File Type : *.rar Server : Pixeldrain | Mega.nz Upload date : 25/02/2024 Last modified : 25/02/2024 Password :

💾 ดาวน์โหลด 
 

วิธีดาวน์โหลด | วิธีแก้ลิ้งค์เกินโควต้า
🗨  JOIN OUR COMMUNITY