Proxy Switcher PRO 6.5.0 Full โปรแกรมเปลี่ยน Proxy เครื่อง ฟรี

Proxy Switcher PRO logo


ดาวน์โหลด โปรแกรม Proxy Switcher PRO 6.5.0 โปรแกรมเปลี่ยน Proxy เครื่อง ซ่อน IP จริง ฟรี

 

โปรแกรม Proxy Switcher PRO 6.5.0 เป็น โปรแกรมเปลี่ยน Proxy สามารถจัดการการตั้งค่าพร็อกซีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งมาพร้อมกับรายชื่อพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่หลากหลาย มากกว่า 1000 เซิร์ฟเวอร์ และความสามารถในการท่องแบบไม่ระบุชื่อ คุณจะสามารถยกเลิกการบล็อกและเข้าเว็บไซต์ที่ถูกบล็อกโดย ISP ของคุณ

Proxy Switcher สามารถเร่งความเร็ว Upstream และ Downstream ซ่อนที่อยู่ IP จริงของคุณ และท่องเว็บโดยไม่ระบุตัวตน คุณสามารถเลือกและระบุพร็อกซีที่ต้องการใช้ โดยพร็อกซีแต่ละตัวมีจุดแข็งและจุดด้อยของตัวเอง เลือกและใช้งานได้มากที่สุด พร้อมทั้งสามารถการจัดการพร็อกซี, การเปลี่ยนพร็อกซีอัตโนมัติ, เครื่องมือค้นหาพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์, เครื่องมือทดสอบพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ และรายการเซิร์ฟเวอร์พร็อกซี่ที่ไม่ระบุตัวตนได้อีกด้วย

Features :

  • Access to various website anonymously
  • Anonymous proxy server downloader
  • Automatic proxy switching capability
  • Avoid all sorts of limitations sites
  • Change the proxy much faster and easier
  • Control proxy scanner and downloader
  • Full featured connection management
  • and more..

 

Screenshot

Proxy Switcher PRO 6.5.0

System Requirements

Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10 (32 bit or 64-bit – all editions)
CPU with reasonable speed
1 GB RAM (memory)
500 MB free disk space
File Info

Software Version : 6.5.0.7677
File Name : PS.6.5.0.7677.rar
File Size : 15.0 MB
File Type : *.rar
Server : Google Drive
Upload date : 08/01/2020
Last modified : 08/01/2020
Password : sbz

💾 ดาวน์โหลด 

 
รหัสแตกไฟล์คือ sbz วิธีดาวน์โหลด | วิธีแก้ลิ้งค์เกินโควต้า

" Please Buy Original If You Like "

🗨  JOIN OUR COMMUNITY