Minitab 22.1 | โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล

Minitab logo

 

ดาวน์โหลด โปรแกรม Minitab 22.1 (x64) โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลทางสถิติ ฟรี

 

Minitab 22 เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ที่มีคุณลักษณะหลากหลายเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ ให้ความต้องการในการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น ให้ความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้งานง่ายขึ้นด้วยผู้ช่วยแบบโต้ตอบที่แนะนำคุณในการวิเคราะห์ มันเป็นซอฟต์แวร์ทางสถิติขั้นสูงและแพคเกจที่เหมาะสำหรับ six sigma และโครงการปรับปรุงคุณภาพอื่น ๆ รวมถึงการควบคุมสถิติการออกแบบและการทดลอง

โปรแกรม Minitab นำเสนอเครื่องมือที่คุณต้องการในการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่มีความหมายสำหรับปัญหาทางธุรกิจที่ยากที่สุดของคุณ นำงานออกจากการเตรียมข้อมูลด้วยการนำเข้าด้วยคลิกเดียว ตัวเลือกเมนูที่ใช้งานง่ายในการเรียงลำดับ แปลงข้อมูลและถอดรหัสข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็ว ส่งออกกราฟและเอาท์พุทโดยตรงไปยัง Microsoft Word หรือ PowerPoint เพื่อสร้างงานนำเสนอและแบ่งปันผลลัพธ์ของคุณ

Minitab เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติที่พัฒนาโดยบริษัท Minitab Inc. มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากทั้งภาคการศึกษาและภาคธุรกิจทั่วโลก ในปัจจุบันมีการใช้งานโปรแกรม Minitab มากกว่า 1,000 องค์กรทั่วโลกและมากกว่า 90% ของบริษัทใน Fortune 500

โปรแกรม Minitab ครอบคลุมการวิเคราะห์ทางสถิติที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นไปจนถึงการวิเคราะห์ขั้นสูง เช่น

 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ฐานนิยม ค่าเอกซ์ตรีม เป็นต้น
 • การวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) เช่น การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เป็นต้น
 • การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เช่น การถดถอยเชิงเส้น การถดถอยโลจิสติก การถดถอยหลายตัวแปร เป็นต้น
 • การวิเคราะห์การจำแนกประเภท (Classification Analysis) เช่น การวิเคราะห์ต้นไม้ตัดสินใจ การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นแบบ Naive Bayes เป็นต้น
 • การวิเคราะห์การวิจัยทดลอง (Design of Experiments) เช่น การทดลองแบบกลุ่มเดียว การทดลองแบบสองกลุ่ม การทดลองแบบหลายกลุ่ม เป็นต้น
 • การวิเคราะห์การควบคุมกระบวนการ (Statistical Process Control) เช่น การควบคุมกระบวนการแบบ Shewhart การควบคุมกระบวนการแบบ EWMA เป็นต้น

โปรแกรม Minitab มีจุดเด่นที่ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว มีเมนูและคำสั่งที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ เช่น Microsoft Excel, Oracle, SQL Server เป็นต้น ทำให้สามารถนำเข้าและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

การใช้งานโปรแกรม Minitab

โปรแกรม Minitab สามารถใช้ได้ทั้งแบบ Desktop App และ Web App ทำให้สามารถใช้งานได้จากหลากหลายอุปกรณ์ ติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต

สำหรับการใช้งานแบบ Desktop App นั้น ผู้ใช้จะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถเปิดโปรแกรมและเริ่มใช้งานได้เลย โดยโปรแกรม Minitab จะมีเมนูและคำสั่งต่างๆ อยู่ทางด้านซ้ายมือ ผู้ใช้สามารถเลือกคำสั่งที่ต้องการใช้งานได้ตามต้องการ

สำหรับการใช้งานแบบ Web App นั้น ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรม Minitab ผ่านเว็บไซต์ของ Minitab ได้ โดยผู้ใช้จะต้องสมัครสมาชิกก่อน เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มใช้งานได้เลย โดยโปรแกรม Minitab จะมีเมนูและคำสั่งต่างๆ เหมือนกับการใช้งานแบบ Desktop App

แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Minitab

บริษัท Minitab Inc. ได้จัดทำแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Minitab ไว้หลากหลายช่องทาง เช่น

 • คู่มือการใช้งานโปรแกรม Minitab
 • หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์
 • บทความและวิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม Minitab

นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์และชุมชนออนไลน์ต่างๆ ที่ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือเกี่ยวกับโปรแกรม Minitab เช่น

 • เว็บไซต์ Solution Center Minitab Thailand
 • เว็บไซต์ Minitab Community

โปรแกรม Minitab เป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์ทางสถิติที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมการวิเคราะห์ทางสถิติที่หลากหลาย ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านการปรับปรุงคุณภาพด้วยหลักการทางสถิติFeatures:

 • Descriptive and inferential statistics
 • Predictive analytics
 • Visualizations​
 • Better decision making. Faster performance. Easier than ever.
 • Analyze datasets large and small with the simplified interface and new powerful features.
 • Super easy, just rick the right analysis and perform it correctly
 • Comprehensive set of powerful statistics to investigate your data
 • Menu that easily leads you through your analysis and intuitive
 • One and two proportions tests and sample Poisson rate tests
 • Easily create nice graphics, matrix plots, charts, boxplots, etc.
 • Linear regression, binary, ordinal and logistic regression
 • And more.

 

Screenshot

Minitab 21.1

Minitab 20.2.0.0

Minitab 19.2020.1

Minitab 19.2020.1

System Requirements

Windows 8.1/ 10 / 11 (64-bit – all editions)
CPU : Intel Pentium 4 or AMD Athlon Dual Core, with SSE2 technology
RAM : 2 GB of memory or more
HDD : 2 GB (minimum) free space available
Display : 1024 x 768 pixels or Higher
File Info

Official Website : www.minitab.com
License : Trial
Software Version
: 22.1 File Name : Mt22.1.rar File Size : 312 MB File Type : *.rar Server : Qiwi | Google Drive Upload date : 21/03/2024 Last modified : 21/03/2024 Password : sbz

📜 Buy 

💾 ดาวน์โหลด

รหัสแตกไฟล์คือ sbz
วิธีดาวน์โหลด | วิธีแก้ลิ้งค์เกินโควต้า


" This file is for trial/educational and non-commercial use only. Using non-genuine software may cause various problems to use this software without any problems Please purchase a genuine license from the official website. "🗨  JOIN OUR COMMUNITY