GraphPad Prism 10.2.3.403 | โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ

GraphPad Prism logo

 

ดาวน์โหลด โปรแกรม GraphPad Prism 10.2.3.403 (x64) โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ ทำกราฟข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ฟรี

 

GraphPad Prism 10 เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ผลสถิติ และการทำกราฟข้อมูล 2 มิติ ทางวิทยาศาสตร์ ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างกราฟ 2D ทางวิทยาศาสตร์ การเลือกเส้นกราฟที่เหมาะสมกับข้อมูล การรวมข้อมูลองค์กรเข้ากับสถิติที่เข้าใจได้ การปรับเส้นโค้งที่ครอบคลุมและการสร้างกราฟทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ โดยโปรแกรม GraphPad Prism สามารถใช้สำหรับการศึกษาหรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทุกประเภทรวมถึง: วิเคราะห์กราฟและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งของโปรแกรมตัวนี้คือความสามารถในการลดความถดถอยแบบไม่เป็นเชิงเส้น (non-linear regression) การปรับเส้นโค้งให้สอดแทรกค่าที่ไม่รู้จัก (unknown value) และอื่น ๆ อีกมากมาย โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักชีววิทยาทดลองในโรงเรียนแพทย์และบริษัทยา โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสาขาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา และในปัจจุบัน Prism ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายขึ้นโดยนักชีววิทยาทุกสาขา รวมถึงนักวิทยาศาสตร์สังคมและกายภาพ

GraphPad Prism เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสร้างกราฟทางวิทยาศาสตร์และวิเคราะห์สถิติ โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาโดย GraphPad Software Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดตัวครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 เดิมทีโปรแกรม Prism ถูกออกแบบมาสำหรับนักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาทดลองโดยเฉพาะ แต่ในปัจจุบัน Prism ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในสาขาวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์สังคม

โปรแกรม Prism มีจุดเด่นที่สำคัญคือ ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน มีเครื่องมือและฟังก์ชันที่หลากหลายสำหรับการสร้างกราฟและการวิเคราะห์สถิติ รองรับรูปแบบข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลแบบตัวเลข ข้อมูลแบบคาบ ข้อมูลแบบตัวอักษร และข้อมูลแบบภาพ เป็นต้น

คุณสมบัติหลักของโปรแกรม GraphPad Prism

 • การสร้างกราฟทางวิทยาศาสตร์

โปรแกรม Prism มีเครื่องมือและฟังก์ชันที่หลากหลายสำหรับการสร้างกราฟทางวิทยาศาสตร์ เช่น กราฟเส้น กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟพาเรโบลา กราฟกำลังสอง เป็นต้น นอกจากนี้ โปรแกรม Prism ยังมีเครื่องมือสำหรับปรับแต่งกราฟ เช่น เปลี่ยนสี เปลี่ยนขนาด เพิ่มข้อความ เพิ่มสัญลักษณ์ เป็นต้น

 • การวิเคราะห์สถิติ

โปรแกรม Prism มีเครื่องมือและฟังก์ชันสำหรับวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน เช่น การหาค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน เป็นต้น นอกจากนี้ โปรแกรม Prism ยังมีเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์สถิติขั้นสูง เช่น การถดถอยแบบเชิงเส้น การถดถอยแบบไม่เป็นเชิงเส้น การทดสอบทางชีวสถิติ เป็นต้น

 • การจัดการข้อมูล

โปรแกรม Prism มีเครื่องมือสำหรับจัดการข้อมูล เช่น การนำเข้าข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ โปรแกรม Prism ยังมีเครื่องมือสำหรับสร้างตารางข้อมูล

ข้อดีของโปรแกรม GraphPad Prism

 • ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน
 • มีเครื่องมือและฟังก์ชันที่หลากหลายสำหรับการสร้างกราฟและการวิเคราะห์สถิติ
 • รองรับรูปแบบข้อมูลต่าง ๆ
 • มีเอกสารประกอบการใช้งานที่เข้าใจง่าย

โปรแกรม GraphPad Prism เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างกราฟทางวิทยาศาสตร์และวิเคราะห์สถิติ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน มีเครื่องมือและฟังก์ชันที่หลากหลายสำหรับการสร้างกราฟและการวิเคราะห์สถิติ รองรับรูปแบบข้อมูลต่าง ๆ และใช้งานง่าย

หากท่านกำลังมองหาโปรแกรมสำหรับสร้างกราฟทางวิทยาศาสตร์และวิเคราะห์สถิติ โปรแกรม GraphPad Prism เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจFeatures:

 • Comprehensive Analysis and Powerful Statistics, Simplified
 • Organize Your Data Effectively
 • Perform The Right Analysis
 • Get Actionable Help As You Go
 • Work Smarter, Not Harder
 • One-Click Regression Analysis
 • Focus on Your Research, Not Your Software
 • Automate Your Work Without Programming
 • The Fastest Way to Elegantly Graph and Share Your Work
 • Countless Ways to Customize Your Graphs
 • Export Publication-Quality Graphs With One Click
 • Enhance Collaboration
 • And more.

 

Screenshot

GraphPad Prism 9.3.0.463

GraphPad Prism 9.3.0.463

System Requirements

Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (64-bit – all editions)
CPU : 1 GHz or faster processor
RAM : 2 GB + (more is recommended)
HDD : 100 MB (megabytes) of space on the hard drive.
Display : 800 x 600 pixels or Higher
File Info

Official Website : www.graphpad.com
License : Trial
Software Version
: 10.2.3.403 File Name : GPP10.2.3.403.rar File Size : 232 MB File Type : *.rar Server : MediaFire | Box Upload date : 30/04/2024 Last modified : 30/04/2024 Password : sbz

📜 Buy 

💾 ดาวน์โหลด

รหัสแตกไฟล์คือ sbz
วิธีดาวน์โหลด | วิธีแก้ลิ้งค์เกินโควต้า


" This file is for trial/educational and non-commercial use only. Using non-genuine software may cause various problems to use this software without any problems Please purchase a genuine license from the official website. "🗨  JOIN OUR COMMUNITY