GPT Everywhere – Desktop AI 2.2.9 | ใช้งาน AI บนเดสก์ท็อป

GPT Everywhere - Desktop AI logo

 

ดาวน์โหลด โปรแกรม GPT Everywhere – Desktop AI 2.2.9 | ใช้งาน AI บนเดสก์ท็อป ฟรี

 

โปรแกรม GPT Everywhere: Desktop AI ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการทำงานของคุณ

GPT Everywhere – แอปที่ใช้งานง่ายสำหรับการโต้ตอบกับ AI อย่างคล่องตัว GPT Everywhere ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของ AI ได้อย่างราบรื่นผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การลากและวางไฟล์, แป้นพิมพ์ลัด, รองรับหลายโมเดล, และระบบควบคุมเอาต์พุตที่แข็งแกร่ง แอปนี้มุ่งหวังที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน AI ของคุณ ด้วยการใช้ API key ของคุณเอง GPT Everywhere ให้บริการการเข้าถึง GPT แบบส่วนตัวที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

ในยุคปัจจุบัน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังกลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายอุตสาหกรรม โปรแกรม GPT Everywhere นำเสนอโซลูชัน AI ใหม่บนเดสก์ท็อปที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพของ AI ให้กับทุกคน โดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือความรู้ด้านเทคนิคขั้นสูง

โปรแกรม GPT Everywhere นำเสนอประสบการณ์ Desktop AI รูปแบบใหม่ มอบพลังของโมเดลภาษา GPT-3 ให้คุณใช้งานบนคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง  โปรแกรมนี้เปรียบเสมือนผู้ช่วยอัจฉริยะส่วนตัว ที่สามารถทำงานได้หลากหลาย ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดเวลา และเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของคุณ

คุณสมบัติหลักของโปรแกรม GPT Everywhere

 • ใช้งานง่าย: โปรแกรม GPT Everywhere มาพร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพียงพิมพ์ข้อความหรือคำสั่ง โปรแกรมจะประมวลผลและแสดงผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว
 • ทำงานออฟไลน์: โปรแกรมทำงานโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • ทำงานหลากหลาย: โปรแกรม GPT Everywhere สามารถทำงานได้หลากหลายประเภท เช่น
  • เขียนข้อความ: โปรแกรมสามารถเขียนข้อความได้หลากหลายรูปแบบ เช่น อีเมล จดหมาย บทความ รายงาน ฯลฯ
  • แปลภาษา: โปรแกรมสามารถแปลภาษาได้หลายภาษา ช่วยให้คุณสื่อสารกับผู้คนจากทั่วโลก
  • ตอบคำถาม: โปรแกรมสามารถตอบคำถามของคุณได้อย่างครอบคลุม
  • เขียนโค้ด: โปรแกรมสามารถเขียนโค้ดได้หลากหลายภาษา ช่วยให้คุณพัฒนาโปรแกรมและเว็บไซต์ได้
  • สรุปข้อความ: โปรแกรมสามารถสรุปข้อความยาวๆ ให้สั้นลง ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการอ่าน
  • แต่งเพลง: โปรแกรมสามารถแต่งเพลงได้หลากหลายแนว ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ผลงานเพลงของคุณเอง
 • ปรับแต่งได้: โปรแกรม GPT Everywhere สามารถปรับแต่งการทำงานได้ตามต้องการ ช่วยให้คุณใช้งานโปรแกรมได้อย่างสะดวกและตรงกับความต้องการของคุณ

ตัวอย่างการใช้งานโปรแกรม GPT Everywhere

 • นักเขียน: โปรแกรม GPT Everywhere ช่วยให้นักเขียนเขียนบทความ รายงาน และงานเขียนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมสามารถช่วยค้นหาข้อมูล เรียบเรียงเนื้อหา และตรวจสอบความถูกต้องของงานเขียน
 • นักแปล: โปรแกรม GPT Everywhere ช่วยให้นักแปลแปลภาษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยโปรแกรมสามารถแปลภาษาได้หลายภาษา และสามารถปรับแต่งการแปลให้เหมาะสมกับบริบทของงานแปล
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์: โปรแกรม GPT Everywhere ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เขียนโค้ดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมสามารถช่วยเขียนโค้ด ตรวจสอบโค้ด และสร้างเอกสารประกอบ
 • นักเรียน: โปรแกรม GPT Everywhere ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมสามารถช่วยค้นหาข้อมูล ตอบคำถาม สรุปข้อความ และเขียนเรียงความ
 • บุคคลทั่วไป: โปรแกรม GPT Everywhere ช่วยให้บุคคลทั่วไปใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมสามารถช่วยเขียนอีเมล จดหมาย แปลภาษา ตอบคำถาม และอื่นๆ อีกมากมาย

โปรแกรม GPT Everywhere เป็นโปรแกรม Desktop AI ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการทำงานของคุณ โปรแกรมนี้ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดเวลา และเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของคุณFeatures:

 • Simplified AI Interaction: GPT Everywhere offers an intuitive, streamlined way to utilize the power of AI directly on your desktop. Its focus is on ease-of-use and accessibility.
 • Drag-and-Drop File Integration: Avoid tedious copy-pasting. Drag and drop text files, PDFs, and other project files directly into the interface to let the AI process the information and respond accordingly.
 • Keyboard Shortcuts: Interact with the AI from within any application using customizable keyboard shortcuts. Generate responses and use GPT’s abilities without switching windows.
 • Multiple Model Support: Choose from various AI models (like GPT-3.5, GPT-4, Claude) depending on your requirements. This flexibility allows you to tailor output based on whether you need raw power or a more “uncensored” style of communication.
 • Custom Instructions: Craft tailored “specialties” for the AI. Give GPT unique instructions to streamline its responses for specific tasks, then switch between these specialties when needed.
 • Robust Output Control: Easily edit, navigate, and manage multiple AI-generated responses.
 • Customizable Output Settings: Tweak parameters like temperature and max tokens to shape the style and length of the AI’s generated content.

Additional Features:

 • Whisper AI Integration: Use voice commands to interact with GPT Everywhere for a hands-free experience.
 • DALL-E Image Generation: Create or batch-generate images with the integrated DALL-E 3 AI model.
 • Monaco Editor: GPT Everywhere includes the versatile Monaco Editor for developing, editing, and working with project files in-app.
 • Task Automation (Deprecated): This feature hinted at automating more complex, multi-step tasks through AI guidance, but it seems to have been removed in current versions.

Important Notes:

 • API Keys: GPT Everywhere requires your own API keys from services like OpenAI, Azure AI, or OpenRouter.ai to function. This ensures privacy and control over your personal AI usage.
 • Beta Status: Keep in mind the app is still under development. Expect potential bugs and ongoing improvements.

 

Screenshot

GPT Everywhere - Desktop AI

GPT Everywhere - Desktop AI

System Requirements

OS: Windows 10 version 14316.0 or higher
Architecture: x64, Intel only
Internet connection
Important Note - Requires your own OpenAI API key, Azure AI key, or OpenRouter.ai key.
File Info

Official Website : https://apps.microsoft.com/detail/9n5hqdsk102n?hl=en-us&gl=US
License : Trial
Software Version
: 2.2.9 File Name : GPTE-DAI2.2.9.rar File Size : 197 MB File Type : *.rar Server : Pixeldrain | Box Upload date : 29/02/2024 Last modified : 29/02/2024 Password : sbz

💾 ดาวน์โหลด 
 
รหัสแตกไฟล์คือ sbz
วิธีดาวน์โหลด | วิธีแก้ลิ้งค์เกินโควต้า


" This file is for trial/educational and non-commercial use only. Using non-genuine software may cause various problems to use this software without any problems Please purchase a genuine license from the official website. "🗨  JOIN OUR COMMUNITY