Epson L15150 L11160 WF-7830 Adjustment Program (EURO)

Epson L15150 L11160 WF-7830 Adjustment Program

 

ดาวน์โหลด โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก Epson L15150 L11160 WF-7830 Adjustment Program (EURO) ใช้ได้ 100%

โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก Epson L15150 L11160 WF-7830 Adjustment Program เป็นโปรแกรมสำหรับเคลียร์ซับหมึก และปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ ของปริ้นเตอร์ Epson โปรแกรมนี้สามารถใช้เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ ของปริ้นเตอร์ได้ เช่น คุณภาพการพิมพ์ ความเร็วการพิมพ์ และการตั้งค่าอื่นๆ

โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก Epson L15150 L11160 WF-7830 เป็นโปรแกรมสำหรับเคลียร์ค่านับจำนวนหมึกที่พิมพ์ไปแล้วในตลับซับหมึก (waste ink pad) โปรแกรมนี้สามารถใช้เพื่อเคลียร์ซับหมึกเต็มได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตลับซับหมึกใหม่

โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก Epson คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับรีเซ็ตค่านับถอยหลังของแผ่นซับหมึกของเครื่องพิมพ์ Epson เมื่อเครื่องพิมพ์ใช้ไปนานๆ จะมีน้ำหมึกบางส่วนที่ไม่สามารถใช้งานได้หลงเหลืออยู่ในแผ่นซับหมึก ซึ่งจะส่งผลทำให้ค่านับถอยหลังของแผ่นซับหมึกเพิ่มขึ้น เมื่อค่านับถอยหลังถึงระดับที่กำหนด เครื่องพิมพ์จะแจ้งเตือนให้เปลี่ยนแผ่นซับหมึกใหม่ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้โดยใช้โปรแกรมเคลียร์ซับหมึกตัวนี้ในการรีเซ็ตค่าซับหมึกให้เป็น 0

โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก Epson จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถรีเซ็ตค่านับถอยหลังของแผ่นซับหมึกได้ ทำให้เครื่องพิมพ์สามารถใช้งานได้ต่อไปโดยไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นซับหมึกใหม่ โปรแกรมเคลียร์ซับหมึก Epson มักถูกเรียกว่า “Epson Adjustment Program” หรือ “Epson Resetter”

คุณสมบัติของโปรแกรม Epson L15150 L11160 WF-7830 Adjustment Program :

 • สามารถเคลียร์ซับหมึกได้
 • แก้อาการซับหมึกเต็ม หรือ อาการไฟกระพริบสลับกัน
 • แก้อาการหมึกไหลไม่เต็มที่
 • แก้อาการพิมพ์ออกมาแล้วสีเพี้ยน
 • ฟังก์ชั่นการล้างหัวพิมพ์แบบ Power Cleaning
 • ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องปริ้น
 • สามารถปรับแต่งการตั้งค่าของปริ้นเตอร์ได้
 • สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของปริ้นเตอร์ได้
 • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์ได้
 • ปรับแต่งคุณภาพการพิมพ์ให้ดีขึ้น
 • ปรับแต่งความเร็วการพิมพ์ให้เร็วขึ้น
 • แก้ไขข้อผิดพลาดของปริ้นเตอร์ เช่น ไฟแจ้งเตือนหมึกเต็ม
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการพิมพ์ เช่น ปรับแต่งการตั้งค่าการประหยัดหมึก
 • และฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่จำเป็นอีกมากมาย

ใช้ได้กับรุ่นดังต่อไปนี้ : 

 • Epson L15150 L11160 WF-7830
 • หมายเหตุ : เครื่องพิมพ์รุ่นนี้มีกล่อง maintenance box แยกต่างหากพร้อมชิป IC ซึ่งสามารถรีเซ็ตได้โดยใช้ตัวรีเซ็ตชิปฮาร์ดแวร์เท่านั้น ไม่มีซอฟต์แวร์ใดสามารถรีเซ็ตชิปกล่อง maintenance box ในรุ่นนี้ได้
 • โปรแกรมนี้ไม่มีฟังก์ชั่นรีเซ็ตตัวนับกล่อง Maintenance Box
 • รุ่น L11160 WF-7830 จะไม่มีในตัวเลือก ให้เลือกเป็น L15150 แทน ใช้ได้เหมือนกัน
 • (Models L11160 WF-7830 are not available as options. Choose L15150 instead.)

❌ Maintenance Pad counter
✅ Platen pad counter

 

Screenshot

Epson L15150 L11160 WF-7830 Adjustment Program

Epson L15150 L11160 WF-7830 Adjustment Program

Epson L15150 L11160 WF-7830 Adjustment Program


File Info


Software Version : 1.0.1 build 7260
File Name : Reset Epson L15150 L11160 WF-7830.rar
File Size : 10.4 MB
File Type : *.rar
Server : MediaFire | Box
Upload date : 22/04/2024
Last modified : 22/04/2024
Password : sbz

 

Download - ดาวน์โหลด 

Mirror - ลิ้งค์สำรอง 

 

รหัสแตกไฟล์คือ sbz
Password for Unzip : sbz
วิธีดาวน์โหลด วิธีเคลียร์ซับหมึก