CorelDRAW Technical Suite 2024 v25.1.0.269 | ชุดโปรแกรมออกแบบกราฟิก

CorelDRAW Technical Suite 2024 logo

 

ดาวน์โหลด โปรแกรม CorelDRAW Technical Suite 2024 v25.1.0.269 (x64) | ชุดโปรแกรมออกแบบกราฟิก ฟรี

 

CorelDRAW Technical Suite เป็นชุดโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับการสร้างเอกสารทางเทคนิคและภาพประกอบที่แม่นยำและสื่อความหมายได้ชัดเจน โปรแกรมนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การผลิต และสาขาอื่นๆ ที่ต้องการสื่อสารข้อมูลทางเทคนิคที่ซับซ้อน

CorelDRAW เป็นโปรแกรมออกแบบกราฟิกเวกเตอร์ชั้นนำที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง โปรแกรมนี้ถูกพัฒนาโดย Corel Corporation และใช้งานโดยนักออกแบบมืออาชีพ นักศึกษา และผู้ใช้ทั่วไปทั่วโลก CorelDRAW นำเสนอเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับการสร้างภาพประกอบ โลโก้ ไอคอน เอกสารสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติหลักของ CorelDRAW Technical Suite:

 • เครื่องมือวาดภาพประกอบที่แม่นยำ: CorelDRAW Technical Suite ประกอบด้วยเครื่องมือวาดภาพประกอบที่หลากหลาย ช่วยให้คุณสามารถสร้างภาพประกอบที่แม่นยำและสื่อความหมายได้ชัดเจน เครื่องมือเหล่านี้รวมถึง:
  • เครื่องมือวาดเส้นและรูปทรง
  • เครื่องมือสร้างมิติ
  • เครื่องมือสร้างแฮทช์และพื้นผิว
  • เครื่องมือสร้างตาราง
  • เครื่องมือสร้างแผนผัง
 • การรองรับไฟล์ CAD: CorelDRAW Technical Suite รองรับไฟล์ CAD หลายรูปแบบ ช่วยให้คุณสามารถนำเข้าและแก้ไขข้อมูล CAD ได้อย่างง่ายดาย รูปแบบไฟล์ CAD ที่รองรับ ได้แก่:
  • DWG
  • DXF
  • DWF
  • IGES
  • STEP
 • เครื่องมือสร้างเอกสาร: CorelDRAW Technical Suite ประกอบด้วยเครื่องมือสร้างเอกสารที่หลากหลาย ช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารทางเทคนิคที่เป็นมืออาชีพ เครื่องมือเหล่านี้รวมถึง:
  • เครื่องมือจัดการหน้ากระดาษ
  • เครื่องมือสร้างหัวข้อย่อย
  • เครื่องมือสร้างสารบัญ
  • เครื่องมือสร้างดัชนี
 • การรองรับมาตรฐาน: CorelDRAW Technical Suite รองรับมาตรฐานทางเทคนิคหลายอย่าง ช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของอุตสาหกรรม มาตรฐานที่รองรับ ได้แก่:
  • ISO
  • ANSI
  • IEEE
  • DIN
 • การทำงานร่วมกัน: CorelDRAW Technical Suite ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ได้แก่:
  • การแก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • การควบคุมเวอร์ชัน
  • ความคิดเห็น
 • การฝึกอบรมและการสนับสนุน: CorelDRAW Technical Suite นำเสนอแหล่งข้อมูลการฝึกอบรมและการสนับสนุนที่หลากหลาย ช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้วิธีใช้โปรแกรมและรับความช่วยเหลือเมื่อต้องการ

ข้อดีของการใช้ CorelDRAW Technical Suite:

 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: CorelDRAW Technical Suite ช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารทางเทคนิคได้เร็วขึ้นและง่ายขึ้น
 • เพิ่มความแม่นยำ: CorelDRAW Technical Suite ช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารทางเทคนิคที่แม่นยำและสื่อความหมายได้ชัดเจน
 • ปรับปรุงการสื่อสาร: CorelDRAW Technical Suite ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารข้อมูลทางเทคนิคที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดต้นทุน: CorelDRAW Technical Suite ช่วยให้คุณสามารถลดต้นทุนในการผลิตเอกสารทางเทคนิค

ความแตกต่างระหว่าง CorelDRAW Technical Suite และ CorelDRAW Graphics Suite

CorelDRAW Technical Suite และ CorelDRAW Graphics Suite เป็นชุดโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับงานสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน

CorelDRAW Technical Suite:

 • มุ่งเน้นไปที่การสร้างเอกสารทางเทคนิคและภาพประกอบที่แม่นยำ
 • มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับการวาดภาพประกอบทางเทคนิค การรองรับไฟล์ CAD และการสร้างเอกสาร
 • เหมาะสำหรับวิศวกร สถาปนิก นักออกแบบผลิตภัณฑ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอื่นๆ

CorelDRAW Graphics Suite:

 • มุ่งเน้นไปที่การออกแบบกราฟิก การแก้ไขภาพ และการจัดเค้าหน้า
 • มีเครื่องมือสำหรับการวาดภาพประกอบ การแก้ไขภาพ การออกแบบเว็บ และการจัดพิมพ์
 • เหมาะสำหรับนักออกแบบกราฟิก ศิลปิน นักเขียน และผู้ใช้ทั่วไป

ตารางเปรียบเทียบ:

คุณสมบัติ CorelDRAW Technical Suite CorelDRAW Graphics Suite
วัตถุประสงค์ การสร้างเอกสารทางเทคนิคและภาพประกอบ การออกแบบกราฟิก การแก้ไขภาพ และการจัดเค้าหน้า
เครื่องมือเฉพาะ เครื่องมือวาดภาพประกอบทางเทคนิค, การรองรับไฟล์ CAD, การสร้างเอกสาร เครื่องมือวาดภาพประกอบ, การแก้ไขภาพ, การออกแบบเว็บ, การจัดพิมพ์
เหมาะสำหรับ วิศวกร สถาปนิก นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบกราฟิก ศิลปิน นักเขียน
 • CorelDRAW Technical Suite: เหมาะสำหรับการสร้างเอกสารทางเทคนิคที่แม่นยำและสื่อความหมายได้ชัดเจน
 • CorelDRAW Graphics Suite: เหมาะสำหรับการออกแบบกราฟิกที่สร้างสรรค์และสวยงาม

โปรแกรมใดที่เหมาะกับคุณ? ขึ้นอยู่กับงานของคุณ

 • หากคุณต้องการสร้างเอกสารทางเทคนิค CorelDRAW Technical Suite เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
 • หากคุณต้องการออกแบบกราฟิก CorelDRAW Graphics Suite เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

โปรแกรมทั้งสอง มีเวอร์ชันทดลองใช้งานฟรี ช่วยให้คุณสามารถลองใช้โปรแกรมก่อนตัดสินใจซื้อ

CorelDRAW Technical Suite เป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับการสื่อสารทางเทคนิค โปรแกรมนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการสร้างเอกสารทางเทคนิคที่แม่นยำ สื่อความหมายได้ชัดเจน และเป็นมืออาชีพFeatures:

Core Components

 • Corel DESIGNER: The heart of the suite, providing precise vector illustration, layout, and technical drawing tools tailored for technical communication.
 • CorelDRAW: A versatile graphic design application that complements the technical tools of Corel DESIGNER with more page layout and creative effects.
 • XVl3D: Enables you to repurpose 3D CAD models and create compelling 3D visualizations, illustrations, and animations.
 • Photo-Paint: An image editing application for fine-tuning photos, preparing images for illustrations, and creating bitmap graphics.

Key Features

 • Precision Illustration Tools:

  • Specialized projection tools (axonometric, isometric, oblique) for accurate technical drawings.
  • Dimension tools for adding precise measurements and callouts.
  • Object styles and presets for streamlining workflows and maintaining consistency.
 • Advanced 3D CAD Support:

  • Import and manipulate 3D CAD files from a wide range of formats.
  • Convert 3D models into detailed technical illustrations with control over line styles, shading, and more.
  • Create 3D animations to explain assembly processes or mechanisms.
 • Comprehensive File Compatibility:

  • Import and export a vast array of industry-standard file formats, including DWG, DXF, SVG, CGM, WebCGM, PDF, 3D PDF, and more.
  • Ensures seamless exchange of data with engineers, clients, and other stakeholders.
 • Technical Standards Compliance:

  • Support for technical illustration standards like S1000D and ATA iSpec 2200.
  • Ability to produce documents that meet strict industry requirements and regulations.
 • Streamlined Collaboration:

  • Real-time commenting and review features directly within the software.
  • Integration with translation platforms for managing multilingual technical documentation.
 • Powerful Publishing Capabilities:

  • Publish to various outputs, including technical manuals, interactive online catalogs, training materials, and marketing collateral.
  • Customize output formats to match specific delivery needs.

What’s new


 

Screenshot

CorelDRAW Technical Suite 2024

System Requirements

Windows 11 or Windows 10 (Version 21H1 or later), 64-bit, with latest Updates
Intel Core i3/5/7/9 or AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC
OpenCL 1.2-enabled video card with 3+ GB VRAM
8 GB RAM
9 GB hard disk space for application and installation files
Mouse, tablet or multi-touch screen
1280 x 720 screen resolution at 100% (96 dpi)
For optimal performance, ensure you have the latest device drivers provided by the manufacturer.
Full System Requirements
File Info

Official Website : https://www.coreldraw.com/en/product/technical-suite/
License : Trial
Software Version
: 2024 v25.1.0.269 File Name : CDRAWTS202425.1.0.269X64.rar File Size : 4.04 GB File Type : *.rar Server : Qiwi | Google Drive Upload date : 19/06/2024 Last modified : 19/06/2024 Password : sbz

📜 Buy 

💾 ดาวน์โหลด

รหัสแตกไฟล์คือ sbz
วิธีดาวน์โหลด | วิธีแก้ลิ้งค์เกินโควต้า


" This file is for trial/educational and non-commercial use only. Using non-genuine software may cause various problems to use this software without any problems Please purchase a genuine license from the official website. "🗨  JOIN OUR COMMUNITY