โปรแกรม CAD

CorelCAD 2021.5 Build 21.2.1.3523 (Win/macOS) โปรแกรมเขียนแบบ CAD 2D / 3D

โปรแกรม CorelCAD 2021.5 Build 21.2.1.3523 (Win/macOS) โปรแกรมเขียนแบบ CAD 2D / 3D ฟรี   CorelCAD 2021 เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบ 2D และ 3D

Scan2CAD 10.4.12 (x64) โปรแกรมแปลงไฟล์ CAD แปลง Raster เป็น Vector ฟรี

โปรแกรม Scan2CAD 10.4.12 (x64) โปรแกรม แปลงไฟล์ CAD แปลง Raster เป็น Vector ฟรี   Scan2CAD เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ CAD

CADprofi 2022.05 Build 211130 (x64) ปลั๊กอินเสริม สำหรับโปรแกรม CAD ฟรี

โปรแกรม CADprofi 2022.05 Build 211130 (x64) ปลั๊กอินเสริมสำหรับโปรแกรม CAD ฟรี   CADprofi 2022 เป็นปลั๊กอิน (Plug-in)