Burp Suite Pro 2024.5.3 | โปรแกรมทดสอบหาช่องโหว่เว็บไซต์

Burp Suite Pro logo

 

ดาวน์โหลด โปรแกรม Burp Suite Professional 2024.5.3 | โปรแกรมทดสอบระบบความปลอดภัยบนเว็บไซต์ ฟรี

 

Burp Suite Professional 2024 เป็นโปรแกรมสำหรับทดสอบระบบความปลอดภัยบนเว็บไซต์ (Website Security Testing) ทดสอบหาช่องโหว่ของเว็บไซต์ ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ Web Application เพื่อตรวจหาช่องโหว่ต่าง ๆ สามารถใช้ในการดักจับการรับส่งข้อมูล โดยโปรแกรม Burp Suite ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการทดสอบระบบความปลอดภัยบนเว็บแอปพลิเคชัน โดยคุณลักษณะหลักของ Burp Suite คือส่วนของ Proxy Web เราสามารถดักจับการส่ง Request จาก Client และ Response ข้อมูลตอบกลับไปยัง Client โดยสามารถเลือกกระทําการใด ๆ กับข้อมูลนั้นก็ได้ สามารถดักจับและแก้ไข HTTP/S Request & Response ได้ และรวมไปถึงเครื่องมือต่างๆ อีกมากมาย

Burp Suite Professional เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย PortSwigger เพื่อช่วยในการทดสอบและปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการทดสอบช่องโหว่ของเว็บแอปพลิเคชัน

ซอฟต์แวร์ Burp Suite Professional มีฟังก์ชั่นการทดสอบช่องโหว่ของเว็บไซต์แบบอัตโนมัติและมืออาชีพ โดยมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับสแกนช่องโหว่ที่มั่นคงไม่ได้ และสามารถใช้สร้างการโจมตีช่องโหว่ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Burp Suite Professional ยังมีฟังก์ชั่นการจัดการและออกแบบการทดสอบเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

Burp Suite Professional มีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการทดสอบและวิเคราะห์ช่องโหว่ของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึง:

 1. ตัวสแกนช่องโหว่: Burp Suite Professional มีเครื่องมือสแกนช่องโหว่อัตโนมัติที่ช่วยให้ผู้ทดสอบสามารถตรวจสอบช่องโหว่ที่ระบุไว้ใน OWASP Top 10 และช่องโหว่อื่นๆ ได้โดยง่าย

 2. ตัวออกแบบการทดสอบ: ซอฟต์แวร์ Burp Suite Professional มีเครื่องมือออกแบบการทดสอบที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

 3. การโจมตีช่องโหว่: Burp Suite Professional มีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ทดสอบสามารถโจมตีช่องโหว่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 4. ตัวเอาไว้ใช้สำหรับปรับแต่งการทดสอบ: Burp Suite Professional มีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ทดสอบสามารถปรับแต่งการทดสอบให้ตรงกับความต้องการของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

 5. การวิเคราะห์และรายงาน: Burp Suite Professional มีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ทดสอบสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบได้อย่างรวดเร็วและสร้างรายงานที่มีคุณภาพสูง

 6. การจัดการการทดสอบ: Burp Suite Professional มีเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ทดสอบสามารถจัดการการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจัดการโปรเจ็คทั้งหมด การจัดการผู้ใช้และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง

ซอฟต์แวร์ Burp Suite Professional เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบและปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ด้วยฟังก์ชั่นที่ครอบคลุมมากและเครื่องมือที่สามารถใช้ได้หลากหลาย ผู้ทดสอบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งช่วยปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ Burp Suite Professional ยังสามารถช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มเติมฟังก์ชั่นเข้าไปในเครื่องมือได้อีกด้วย ดังนั้นผู้ทดสอบสามารถปรับปรุงความสามารถของ Burp Suite Professional เพื่อตอบสนองความต้องการและการใช้งานที่แตกต่างกันได้

อีกทั้ง Burp Suite Professional ยังมีการอัพเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับเทคโนโลยีและแนวโน้มใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการความมั่นคงปลอดภัยออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการป้องกันการแฮ็กและการทุจริตออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปได้ว่า Burp Suite Professional เป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการทดสอบและปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ด้วยฟังก์ชั่นที่ครอบคลุมมากและเครื่องมือที่สามารถใช้ได้หลากหลาย ผู้ทดสอบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการ

สแกนเว็บไซต์เพื่อค้นหาช่องโหว่ การทดสอบการยืนยันตัวตน หรือการตรวจสอบการเข้ารหัส และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

ทั้งนี้ Burp Suite Professional ยังมีความปลอดภัยที่มากขึ้นด้วยการอัพเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับเทคโนโลยีและแนวโน้มใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการความมั่นคงปลอดภัยออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการป้องกันการแฮ็กและการทุจริตออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Burp Suite Professional เป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการทดสอบและปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากและเครื่องมือที่สามารถใช้ได้หลากหลาย ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องมือค้นหาช่องโหว่อื่นๆที่มีอยู่บนตลาดในปัจจุบันFeatures:

 • Web vulnerability scanner
 • Scheduled and repeat scans
 • Unlimited scalability
 • CI integration
 • Advanced manual tools
 • Essential manual tools
 • Configure details of your organization’s web sites.
 • Schedule scans and view the results.
 • Use a scalable pool of agents to distribute work and grow according to your needs.
 • Give access to your team, protected by role-based access control (RBAC).
 • Integrate with your CI system via the REST API.
 • Using the target site map functionality
 • Crawling a web application with Burp Spider
 • Launching an automatic scan with Burp Scanner
 • Manipulating and iterating web requests with Burp Repeater
 • Analysing application data randomness with Burp Sequencer
 • Decoding and encoding data with Burp Decoder
 • Comparing site maps
 • And more.

What’s new


 

Screenshot

Burp Suite Pro 2023

System Requirements

Computer with Windows, Linux, or MacOS operating system
Java Runtime Environment (64-bit edition)
File Info

Official Website : portswigger.net/burp
License : Trial
Software Version
: 2024.5.3 File Name : BSP2024.5.3.rar File Size : 535 MB File Type : *.rar Server : Qiwi | MediaFire Upload date : 18/06/2024 Last modified : 18/06/2024 Password : sbz

📜 Buy 

💾 ดาวน์โหลด

รหัสแตกไฟล์คือ sbz
วิธีดาวน์โหลด | วิธีแก้ลิ้งค์เกินโควต้า


" This file is for trial/educational and non-commercial use only. Using non-genuine software may cause various problems to use this software without any problems Please purchase a genuine license from the official website. "🗨  JOIN OUR COMMUNITY