Autodesk InfraWorks 2024.1 | โปรแกรมสร้างแบบจำลองเมือง

Autodesk InfraWorks 2024 logo

 

ดาวน์โหลด โปรแกรม Autodesk InfraWorks 2024.1 (x64) โปรแกรมออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ฟรี

 

โปรแกรม Autodesk InfraWorks 2024 เป็นโปรแกรมออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโดย Autodesk ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบ และวิศวกรโยธาสามารถวางแผนโครงสร้างพื้นฐานได้สมจริงมากยิ่งขึ้น โดย InfraWorks สนับสนุนกระบวนการ BIM (การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร) ที่เชื่อมโยงกันทำให้นักออกแบบและวิศวกรโยธาสามารถวางแผนและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในบริบทของโลกแห่งความเป็นจริง

Autodesk Infraworks ซอฟท์แวร์สำหรับการสร้างแบบจำลองเมือง ที่มีระบบการทำงานในรูปแบบของ BIM (Building Information Modeling) และ TIM (Town Information Modeling) ซึ่งกระบวนการทำงานในลักษณะดังกล่าวนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งในกลุ่มของสถาปนิก วิศวกร นักผังเมือง ตลอดจนนักวางแผนในการพัฒนาเมือง หรือจะนำไปใช้ในการต่อยอดการพัฒนาในสายงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดการในด้านที่ดิน การทำถนน คลองชลประทาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางกายภาพ ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาเมืองทางด้านกายภาพได้เป็นอย่างดี

โปรแกรม Autodesk InfraWorks: เครื่องมือสร้างและจัดการโมเดลสภาพแวดล้อมสำหรับโครงการพัฒนาเมือง

Autodesk InfraWorks เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Autodesk เพื่อช่วยในการสร้างและจัดการโมเดลสภาพแวดล้อมสำหรับโครงการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะสำหรับโครงการทางพื้นที่ต่างๆ เช่น การวางระบบท่อน้ำ การสร้างถนน การแก้ไขระบบสาธารณูปโภค และการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

โดยใช้โปรแกรม InfraWorks นักวางแผนสามารถสร้างโมเดลสภาพแวดล้อม 3D ของเมืองและพื้นที่ที่มีรายละเอียดสูงได้ โดยการรวมข้อมูลและพิมพ์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลเส้นทางการขนส่ง และอื่นๆ เข้ากับโมเดลของโครงการ

โปรแกรม InfraWorks มีคุณสมบัติที่น่าสนใจต่อไปนี้:

 1. การสร้างและจัดการโมเดลสภาพแวดล้อม: InfraWorks ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโมเดลสภาพแวดล้อมสำหรับโครงการพัฒนาเมืองได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ผู้ใช้สามารถเพิ่มและแก้ไของความสูงของสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร ถนน สนามบิน และโครงสร้างอื่นๆ เพื่อให้สามารถทดลองและปรับปรุงโครงการก่อนที่จะก้าวสู่ขั้นตอนต่อไป

 2. การนำเสนอและการแสดงผล: ผู้ใช้สามารถนำเสนอและแสดงผลโมเดลสภาพแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ โดยการใช้เครื่องมือแสดงผล 3D และการสร้างอินเตอร์แอคทีฟ เพื่อให้ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจและตรวจสอบโครงการได้อย่างชัดเจน

 3. การจัดการข้อมูล: InfraWorks มีระบบการจัดการข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำเข้าและจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการแสดงผลข้อมูลเป็นแผนที่และรายงานที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นในทีมงานได้อย่างง่ายดาย

 4. การวางแผนและการจำลอง: InfraWorks ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนและจำลองผลกระทบของโครงการพัฒนาทางพื้นที่ได้อย่างเชื่อถือได้ ผู้ใช้สามารถทดลองเส้นทางการขนส่ง การต่อเติมระบบสาธารณูปโภค หรือการเพิ่มทรัพยากรในโครงการและพบกับปัญหาที่เป็นไปได้ล่วงหน้า

โปรแกรม Autodesk InfraWorks เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการสร้างและจัดการโมเดลสภาพแวดล้อมสำหรับโครงการพัฒนาเมือง ช่วยให้นักวางแผนสามารถทดลองและปรับปรุงโครงการก่อนที่จะมีการสร้างสรรค์และเติมเต็มในโครงการจริงFeatures:

 • Take advantage of the Cloud for team collaboration on projects
 • Compliance with global standards
 • Very good facilities for the urban rich maps
 • Geotechnical Modeling power
 • Take advantage of gps data
 • Use the wizard To simplify critical operations
 • Calculate the cost of all
 • Full facilities for modeling of bridges
 • Take notes in different parts of the project investment
 • Support over 4,000 coordinate systems around the world
 • Automated data integration vector, raster and other data to save time and cost
 • Allowing the analysis of bridges and roads, and other similar structures against accidents and natural hazards such as hurricanes, fires.
 • And more.

What’s new


 

Screenshot

Autodesk InfraWorks 2024

System Requirements

Windows 10 / 11 (64-bit – all editions) 
CPU : Dual-core Intel® Core™2 or equivalent AMD processor (Quad-core Intel® Core™ i7, 6-core Intel® Xeon®, or better processor highly recommended)
RAM : 8 GB RAM minimum (16+ GB recommended)
HDD : 16 GB
Display : 1,280 x 720 or greater (1,440 x 900+ recommended)
GPU : Any DirectX® 10.1 capable graphics card with 2 GB (or more) graphics memory, supporting 8x Antialiasing (8x AA)
Full System requirements
File Info

Official Website : www.autodesk.com/products/infraworks
License : Trial
Software Version
: 2024.1 File Name : ATD.IFW.2024.1.(x64).rar File Size : 8.40 GB File Type : *.rar Server : Qiwi | Google Drive Upload date : 26/10/2023 Last modified : 26/10/2023 Password : sbz

📜 Buy 

💾 ดาวน์โหลด

รหัสแตกไฟล์คือ sbz
วิธีดาวน์โหลด | วิธีแก้ลิ้งค์เกินโควต้า


" This file is for trial/educational and non-commercial use only. Using non-genuine software may cause various problems to use this software without any problems Please purchase a genuine license from the official website. "🗨  JOIN OUR COMMUNITY