AFES 3.0.070809 + User Manual โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร

AFES 3.0 logo

 

ดาวน์โหลด โปรแกรม GS E&C AFES 3.0.070809 + User Manual โปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างอาคาร ฟรี

 

AFES 3.0 เป็นโปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างของอาคาร สามารถออกแบบโครงสร้างเหล็ก คอนกรีต ฯลฯ ซอฟต์แวร์ AFES รองรับ ACI 318, BS8110, KCI, GB 50007 คุณยังสามารถนำเข้าโมเดลของซอฟต์แวร์ STAAD Pro, GT Strudl และ SAP เข้ามาในโปรแกรมนี้ และแม้แต่รวมเข้าด้วยกันเพื่อวัตถุประสงค์ของคุณ แบบจำลองที่สร้างโดยโปรแกรมนี้จะเป็นแบบจำลองรายละเอียดของโครงสร้างในรูปแบบ dxf และ dwg และรวมถึงรายละเอียดทั้งหมดของการออกแบบโครงสร้าง

โปรแกรม AFES สามารถสร้างข้อมูลสำหรับการสร้างแบบจำลอง 3 มิติในระบบ PDS และ PDMS หลังจากการออกแบบโครงสร้างเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถมีรายงานที่สมบูรณ์ของโครงการ คุณสามารถดูรายการของรายการที่จำเป็นของโครงสร้าง (BOM) โปรแกรมนี้ถือเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ดีที่สุดในด้านการออกแบบอุปกรณ์และฐานรากของโครงสร้างเหล็ก ซอฟต์แวร์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีประสบการณ์มากมายในด้านวิศวกรรมโยธา และความก้าวหน้าในปัจจุบันเป็นผลมาจากความพยายามหลายปีในอุตสาหกรรมนี้ ปัจจุบันบริษัทนี้มีทีมวิศวกรโยธาที่แข็งแกร่งและโปรแกรมเมอร์มากประสบการณ์ที่ทำงานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทนี้มุ่งเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับเครื่องมืออัตโนมัติและการวิเคราะห์และออกแบบฐานรากของโครงสร้าง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะช่วยลดเวลาในการผลิตและเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้ถึง 65%

ในวงการสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้างเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากในการพัฒนาโครงการสร้างสิ่งปลูกสร้างทั้งใหญ่และเล็ก การประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้วิศวกรสามารถปรับปรุงการออกแบบและเพิ่มความปลอดภัยให้กับโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในบทความนี้เราจะพูดถึงโปรแกรม AFES 3.0 ที่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยในกระบวนการวิเคราะห์โครงสร้าง.

โปรแกรม AFES 3.0 เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กและคอนกรีต โปรแกรมนี้มีความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการจำลองพฤติกรรมของโครงสร้างในสภาวะการใช้งานต่างๆ ทำให้วิศวกรสามารถปรับแก้แผนการออกแบบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการใช้งานจริงของโครงสร้าง.

หนึ่งในความสำคัญของโปรแกรม AFES 3.0 คือความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กอย่างละเอียด โดยสามารถคำนวณแรงต่างๆ ที่ออกต่อโครงสร้างได้โดยพิจารณาความแข็งแรงของวัสดุ และโครงสร้างที่ต้องรับน้ำหนักที่แน่นอน โดยเน้นความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถทำการจำลองโครงสร้างในสภาพภูมิอากาศต่างๆ เช่น โครงสร้างที่ต้องรับภาวะแผ่นดินไหว หรือโครงสร้างที่ต้องสามารถต้านทานแรงลมหรือแรงกระแทกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากการวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กและคอนกรีต โปรแกรม AFES 3.0 ยังมีความสามารถในการจำลองการใช้งานของโครงสร้างโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นอาคารที่มีโครงสร้างเหล็กหรือคอนกรีตหรือผสมผสานกัน โดยสามารถวิเคราะห์แรงที่ออกต่อโครงสร้างในสภาพภูมิอากาศต่างๆ เช่น การเผชิญกับแรงลมสูง หรือเสี่ยงต่อภัยพิบัติธรรมชาติอื่นๆ เพื่อให้วิศวกรสามารถปรับปรุงการออกแบบและเพิ่มความปลอดภัยให้กับโครงสร้างได้อย่างเหมาะสม

โปรแกรม AFES 3.0 เป็นเครื่องมือที่สำคัญและมีประสิทธิภาพสูงในการช่วยในกระบวนการวิเคราะห์โครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง โดยเน้นความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้งาน ทั้งในเรื่องของวัสดุและการรับน้ำหนัก รวมถึงการจำลองสภาพภูมิอากาศต่างๆ ที่อาจมีผลต่อโครงสร้าง โดยมีความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กและคอนกรีตอย่างละเอียด ทำให้วิศวกรสามารถปรับปรุงและพัฒนาการออกแบบของโครงสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นFeatures:

  • Simple but powerful user interface
  • The possibility of using several types of scales for input and output
  • Ability to import and combine models from STAAD Pro, GT Strudl and SAP software
  • Calculation of the condition of the structure in front of the wind and the rate of heat exchange of its different parts
  • Providing complete and partial reports of all designed parts
  • Providing a list of used items (BOM) report
  • Stress diagrams for connections and parts of the structure that are under pressure
  • Graphic display of reports with detailed charts and tables
  • And more.

 

Screenshot

AFES 3.0

System Requirements

The following are recommended as minimum hardware requirements.
- PC with Intel-Pentium IV or AMD processor.
- Graphics card and monitor with 1024x768 resolution, , 256 color display (16-bit high color recommended).
For On-Board System without Graphical card, The resolution limits 1024x768 or lower resolution with 256
color display, or 16-bit high color.
- 128 MB RAM or higher.
- Windows 2000/XP operating system. Running it on Windows 95/98 systems is not working.
- Sufficient free space on the hard disk to save the program and data files.
A typical minimum is 500MB free space.
Note : Additional RAM and Video Memory will enhance the performance of AFES software.
File Info

Official Website : www.gsafes.com
Software Version
: 3.0.070809 File Name : GS.E&C.AFES.v3.0.070809.rar File Size : 128 MB File Type : *.rar Server : Send.cm | Box Upload date : 04/07/2023 Last modified : 04/07/2023 Password : sbz

💾 ดาวน์โหลด 
 
รหัสแตกไฟล์คือ sbz
วิธีดาวน์โหลด | วิธีแก้ลิ้งค์เกินโควต้า


" This file is for trial/educational and non-commercial use only. Using non-genuine software may cause various problems to use this software without any problems Please purchase a genuine license from the official website. "🗨  JOIN OUR COMMUNITY